Home » 2011 » Maj

Monthly Archives: Maj 2011

Kolejni spawacze podwyższyli swoje kwalifikacje….

Pod koniec miesiąca kwietnia 2011r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu odbyło się kolejne szkolenie mające na celu uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia spawacza w technice MAG.

Centrum w wyniku wygranego konkursu ofert zrealizowało szkolenie dla Podkarpackiej Agencji Konsultingowo- Doradczej w Skarżysko-Kamiennej , która jest autorem projektu „Twoją szansą- wyższe kwalifikacje 2 edycja „
W szkoleniu wzięła udział grupa osób z terenu Powiatów Skarżyskiego i Starachowickiego. Kursanci otrzymali książeczki spawacza i certyfikaty na trzeci stopień w technice MAG, wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dyrektor gratuluje kursantom i składa serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację szkolenia.

Spawacz w technice MAG-TIG

W dniach od 15.09.2010r do 26.10.2010r, w ramach projektu ” Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro ” odbyło się szkolenie ” Spawacz w technice MAG – TIG ” dla 8 uczestników z gminy Mirów.

Realizatorem Projerktu był GOPS w Mirowie.

Szkolenie zakończyło się pomyślnie zdanymi egzaminami przeprowadzonymi w Centrum przez egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Nowe Kwalifacje Szansą Na Lepsze Jutro

W ramach tak nazwanego projektu odbyło sie w CKP szkolenie 8 spawaczy z gminy Mirów

Organizatorem szkolenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie.

Kurs odbywał się od 15.09.2010 do 26.10.2010

Na słodko i na chrupko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracując z CKP przeprowadziło szkolenie „Cukiernik-Piekarz” dla siedmiu niepełnosprawnych osób w ramach projektu „Człowiek- Najlepsza Inwestycja”

Kurs odbywał się od 27.09.2010 do 28.10.2010

KURS FLORYSTYCZNY

Kurs florystyczny realizowany jest w ramach projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” współfinasowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Twórcą projektu jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a CKP zostało zaproszone do zrealizowania w/w kursu.Uczestnikami kursu jest dwanaście osób wytypowanych przez PCPR. Kurs rozpoczął się we wrześniu 2009 r. czterotygodniowym szkoleniem, następnie przeprowadzane będą tygodniowe warsztaty praktyczne. W ramach kursu uczestnicy odbyli wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem zaświadczeń o nabytych umiejętnościach.

KURS SPAWALNICZY -„Wszechstronnie Wyszkolony Spawacz”

Projekt realizowanym jest od 01.06.2009 do 31.05.2010r. w ramach: Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „, Działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz budowa potencjału rozwojowego mieszkańców Szydłowca. CAŁOŚĆ SZKOLENIA JEST BEZPŁATNA. Projekt adresowany jest do siedemnastu osób zamieszkujących gminę Szydłowiec. Uczestnikami są osoby bezrobotne, zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

Tematem szkoleń jest nauka rysunku technicznego, nauka metod spawania MAG i TIG, która kończy się uzyskaniem Państwowego Certyfikatu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach- uprawnienia spawalniczego teorii i praktyki (w technikach MAG i TIG), obejmuje także naukę języka angielskiego na dwóch stopniach-podstawowym i średniozawansowanym. Dodatkowym modułem są zajęcia z doradcą zawodowym, na których uczestnicy poznają nowe metody aktywnego poszukiwania pracy oraz prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Dofinansowanie całości projektu to 200 411,00zł PLN.

Uczestnicy mają zagwarantowane:

  • wykłady z dziedziny spawalnictwa
  • kurs rysunku technicznego
  • praktyczną nauke spawania metodą MAG
  • praktyczną nauke spawania metodą TIG
  • naukę języka angielskiego
  • podręczniki i materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs „Pracownik Ogólnobudowlany”

Kurs „ Pracownik ogólnobudowlany” organizowany był przez

Powiatowy Urząd Pracy w ramach projektu ” WARTO CHCIEĆ”, realizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu w dwu turach. Pierwsza w czasie od 14 .04.2009 do 22.05.2009 , druga w od 01.06.2009r. do 10.07.2009r. Projekt „WARTO CHCIEĆ” realizowany był w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs komputerowy „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Autorski Projekt „Twoja przyszłość w Twoich rękach I” realizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz budowa potencjału grupy osób poprzez naukę i dalszy rozwój edukacyjny. W projekcie uczestniczyło 30 osób zamieszkujących gminę Szydłowiec- 20 osób bezrobotnych i 10 zatrudnionych.

Zajęcie odbywały się w miesiącach kwiecień, maj 2009 r. w pracowni komputerowej CKP i obejmowały podstawową naukę obsługi komputera i Internetu oraz spotkania z doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań uczestniczy nabyli umiejętności posługiwania się programami biurowymi Word oraz Excel, pisania dokumentów aplikacyjnych, tworzenia i zapisywania wielu plików, posługiwania się pocztą mailową, portalami internetowymi itp.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, podręczniki, oraz dyplomy z nagrodą, które uroczyście zostały wręczone przez kadrę zarządzającą projektem, oraz dyrektora placówki Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs