Home » 2011 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2011

Równe szanse w życiu młodzieźy

W ramach projektu uczniowie zakończyli już kurs prawa jazdy Kat B zajęcia teoretyczne i praktyczne- część uczniów zapisała się już na egzamin państwowy. Od połowy września wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach z zasad udzielania pierwszej pomocy. Na spotkaniach omawiane są czynności związane z zabezpieczaniem miejsca wypadku, zasadami udzielania pomocy poszkodowanym w różnych rodzajach wypadków. Wszyscy uczestnicy chętnie biorą udział w praktycznych zajęciach na fantomach oraz defibrylatorach. Po zakończonym module uczniowie zaczną spotkania z zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

Równe szanse w życiu młodzieży

Od 01 czerwca 2011 roku Powiat Szydłowiecki poprzez swoją jednostkę Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczął realizację projektu „Równe szanse w życiu młodzieży” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje wsparciem 12 uczniów z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.
W ramach projektu odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne z nauki prawa jazdy Kat. B. zakończone podejściem do państwowego egzaminu, a także przeprowadzone zostaną szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym a także z zasad równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach projektu każdy uczestnik dostał podręczniki niezbędne do nauki zasad prowadzenia pojazdów i poruszania się nimi, a także otrzymał materiały szkoleniowe.

Egzaminy zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2011r. w CKP w Szydłowcu po raz pierwszy odbyły się egzaminy potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie stolarz.
Do egzaminu przystąpiło 18 uczniów z ZS im. KOP w Szydłowcu, którzy odbywali zajęcia praktyczne w Centrum przez cały trzy letni cykl kształcenia oraz 5 uczniów Zasadniczej Szkoły Specjalnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych. Egzamin nadzorowali i prowadzili egzaminatorzy powołani przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Warszawie.

Wszyscy uczniowie pomyślnie zdali egzamin zawodowy.
Dyrektor Sławomir Drabik składa serdeczne podziękowania dla zespołu egzaminującego oraz pracownikom Centrum za wkład i zaangażowanie w przygotowania do realizacji egzaminów, a absolwentom sukcesów na drodze zawodowej

DSCF3901 DSCF3903 DSCF3904 DSCF3905 DSCF3899 DSCF3898 DSCF3897 DSCF3896 DSCF3907 DSCF3908 DSCF3910 DSCF3912 DSCF3913 DSCF3914 DSCF3919 DSCF3916 DSCF3922 DSCF3925 DSCF3926

Równe Szanse w Życiu Młodzieży

Od dnia 1 czerwca 2011 w Centrum Kształcenia Praktycznego trwa realizacja projektu zatytułowanego „Równe Szanse w Życiu Młodzieży” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich-POKL.Celem projektu jest podniesienie przez beneficjentów poziomu kwalifikacji poprzez edukację.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych, w drugiej połowie września, kursanci przystąpili indywidualnie do realizacji szkolenia praktycznego poprzez naukę jazdy.Manewry samochodowe odbywają sie na terenie placu CKP, a jazdy w Szydłowcu i w Radomiu.

Od dnia 21 września uczestnicy projektu rozpoczęli szkolenie ratownictwa przedmedycznego z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Od dnia 1 czerwca 2011 w Centrum Kształcenia Praktycznego trwa realizacja projektu zatytułowanego „Równe Szanse w Życiu Młodzieży” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich-POKL.Celem projektu jest podniesienie przez beneficjentów poziomu kwalifikacji poprzez edukację.

Po zakończeniu zajęć teoretycznych, w drugiej połowie września, kursanci przystąpili indywidualnie do realizacji szkolenia praktycznego poprzez naukę jazdy.

Oferta kursów odbywających się w Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego – jednym z najważniejszych zadań statutowych jest umożliwienie odbycia zajęć praktycznych dla uczniów klas zasadniczych i technikalnych oraz kształcenie i doskonalenie osób dorosłych (w tym bezrobotnych) w formach kursowych.

Centrum jest zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod numerem: 2.14/00221/2007

Placówka prowadzi szkolenia w następujących zawodach:

– spawacz w zakresie metod spawania: MAG (135), TIG (141) we wszystkich trzech grupach materiałowych, elektrodą otuloną (111), gazowe (311) ,
Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie książeczki i certyfikatu przez INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH oraz zaświadczenie wydane przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.
– pracownik ogólnobudowlany ( technolog robót wykończeniowych
– kucharz małej gastronomii
– pracownik administracyjno-biurowy
– sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
– stolarz meblowy
– florysta, bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej
– ślusarz ( ze zdobyciem umiejętności spawacza )
– opiekunka społeczna
– cieśla
– tapicer
– piekarz – cukiernik
– kroju i szycia
– kursy językowe
– wszystkie kursy komputerowe

Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności w w/w zawodach.

Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie zaświadczenia oraz dyplomu przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.

Zajęcia są przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i fachową w danych branżach.

Centrum posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną:
– sprzęt multimedialny
– wizualizery
– rzutniki
– laptopy
– pracownie komputerową (na 15 stanowisk)
– kasy fiskalne
– nowoczesny sprzęt spawalniczy
– sale dydaktyczne i pracownie do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych

Możliwość korzystania ze stołówki oraz internatu i schroniska szkolnego.

Termin : do ustalenia z organizatorem

Typ szkolenia: otwarte

Cena: do ustalenia z organizatorem i podlegają negocjacji

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 39,26-500 Szydłowiec

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu:
48 617- 13-11
oraz poprzez adres email ckpszydłowiec@autograf.pl

Z poważaniem

Sławomir Drabik

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs