Home » 2012

Yearly Archives: 2012

Próbna ewakuacja w CKZiU

IMG_0695 IMG_0661 IMG_0690 IMG_0683 IMG_0659 IMG_0678

W dniu 29 listopada o godz 11 w CKZiU miała miejsce próbna ewakuacja budynku spowodowana zagrożeniem pożarowym. W ćwiczeniach wzięło udział ok 130 osób (uczniowie, nauczyciele, uczestnicy kursów, pracownicy administracji i obsługi).

Ewakuacja i próbna akcja gaśnicza i ratunkowa nadzorowana była przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu.

Zajęcia ze sztuk walk i samoobrony

27 uczniów klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu wzięło udział w zajęciach z samoobrony i sztuk walk podczas obozu edukacyjno- integracyjnego realizowanego przez Powiat Szydłowiecki w ramach projektu pn. „Zajęcia dla uczniów klasy policyjnej z Powiatu Szydłowieckiego na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3.

Od poniedziałku 26.11.2012r młodzież spotykała się z wykwalifikowanym trenerem Klubu Mushin Honbu Dojo Szydłowiec Robertem Wyciszkiewiczem Brand Chief Poland. Zajęcia odbywają się na jednej z sal Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Szydłowcu. Dzięki staraniom Powiatu CKZiU zakupiło specjalistyczną matę, która jest niezbędna do tego typu treningów. Młodzież otrzymała, w ramach projektu, kimona w których mogła odbywać zajęcia. Dodatkową atrakcją były zajęcia gimnastyczno- rekreacyjne.

c31c93c8_large b9cb8f60_large 3b789bfb_large 1c8888de_large

Tego typu nabywane umiejętności walki bez agresji, przydadzą się w dalszych etapach ich kariery.

Mianowanie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zarząd Powiatu w Szydłowcu na posiedzeniu w dniu 25 października br. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu Włodzimierz Górlicki, w obecności wszystkich członków Zarządu, dokonał uroczystego powierzenia obowiązków dyrektora na okres pięciu lat Sławomirowi Drabikowi,pełniącemu dotychczas funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

ba18927d_large

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 19 września 2012 r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie połączone zostało z formalnym otwarciem działalności dwóch szkół specjalnych, czego wyrazem było przecięcie wstęgi dokonane przez przedstawicieli władz powiatowych oraz panią Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Uczestnikami uroczystości byli również przedstawiciele władz okolicznych gmin, z których pochodzą uczniowie klas pierwszych.

CKZiU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 wrzesnia 2012r.od dnia 01 listopada 2012r. powstał zespól szkół i placówek pod nazwą ” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu”

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Kościuszki 39

W sład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne i placówka oświatowa:

1) Publiczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu,

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu,

3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Do zadań Centrum należęć będzie w szczególności:

– prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych

– prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

– prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

– współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

– prowadzenie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli

– prowadzenie kursów zawodowych

Nowy rok – nowe szkoły

Skończyły się wakacje. 3 września po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w dwóch nowo powstałych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej (ZSZS) i Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP).
Głównym celem obu szkół jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości oraz zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej ucznia.
Uczniowie I klasy ZSZS w Szydłowcu rozpoczęli naukę w zawodzie stolarz i kucharz. Przez cały cykl edukacyjny będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych kursach (cukiernik, barman, kelner, slusarz-spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
Początek września to także inauguracja roku szkolnego w oddziale SSPdP w Szydłowcu. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w zakresie bloków tematycznych: gospodarstwo domowe, elementy ogrodnictwa i pielęgnacja terenów zielonych oraz blok informatyczno-biurowy. Przez cały cykl nauki prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów.
Dwie nowe szkoły ponadgimnazjalne uzupełniają ofertę edukacyjną Powiatu Szydłowieckiego, i co ważniejsze – zwiększają szansę na aktywność życiową i realizację pasji zawodowych

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

W dniu 29.06.2012r. w Centrum odbyło się zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie odbywający praktykę w Placówce, otrzymali nagrody w postaci elektronarzędzi.
Wśród nagrodzonych z klas I i II o profilu stolarskim byli; Ślifierczyk Patryk, Gruszczyński Damian, Ziętek Piotr, Baran Artur, Gawor Bartosz, Soból Dawid, Jedynak Grzegorz, Sieczkowski Krystian, Głuch Łukasz, Prasowski Kamil, Mleczko Kamil.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

Rozpoczęto remonty pod pod potrzeby nowo powstałych szkół specjalnych

Już drugi tydzień trwają remonty pod potrzeby nowo powstałych Szkół Specjalnych.Remont polega na modernizacji sal lekcyjnych i łazienek,które będą przystosowane dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, średnim i znacznym.
Po zakończonym remoncie Szkoły zapewnią wychowankom korzystanie z sal lekcyjnych oraz pracowni praktycznej nauki zawodu, wyposażonych według odpowiednich standardów i norm bezpieczeństwa.
Zakończenie remontu planowane jest sierpień 2012r.

DSCF5154 DSCF5128 DSCF5106 DSCF5093

Spotkanie dla gimnazjalistów

11 maja w Centrum od godziny 9.00 odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich gimnazjów z powiatu szydłowieckiego, promujące kształcenie zawodowe w ramach projektu ” Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru ” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Gościem na spotkaniu był Starosta Powiatu Szydłowieckiego Pan Włodzimierz Górlicki.
Celem spotkania było zachęcenie gimnazjalistów do podjecia nauki w szkole zawodowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: drzewny i mechaniczny.
Największe emocje i dyskusję wzbudziły pokazy w pracowni spawalniczej przeprowadzone przez pracowników z Centrospawu w Kielcach, którzy prezentowali nowoczesne techniki spawalnictwa oraz sprzęt nowej generacji do przecinania blach o grubosci 20 mm – plazma.
Oprócz prezentacji kierunków kształcenia (multimedia, pokazy, ćwiczenia), odbyły się konkursy z nagrodami. Kilkudziesięciu uczniów stało się posiadaczami odtwarzaczy Mp4.
Na koniec spotkania uczniowie wypełniali ankiety ewaluacyjne na temat perspektyw kształcenia zawodowego.
Uczestnikom życzymy trafnego wyboru szkoły i dziękujemy za udział w spotkaniu.

DSCN6206 DSCN6230 DSCN6231 DSCN6215 DSC09156 DSC09150 DSC09152 DSC09145 DSC09142 DSC09133 DSC09127 DSC09124 DSC09112 DSC09105 DSC09102 DSC09100 DSC09093

Spotkanie dla gimnazjalistów

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w spotkaniu promującym kształcenie zawodowe w naszej Placówce na kierunkach proponowanych w roku szkolnym 2012/2013.
Spotkanie odbędzie się 11 maja ( piątek) godz. 9.00 w CKP w Szydłowcu.

Program spotkania:
– Powitanie uczestników
– Prezentacja kierunków kształcenia
– Konkursy dla uczniów z nagrodami
– Zakończenie spotkania

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs