Home » 2012 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2012

Nowy rok – nowe szkoły

Skończyły się wakacje. 3 września po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w dwóch nowo powstałych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej (ZSZS) i Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP).
Głównym celem obu szkół jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości oraz zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej ucznia.
Uczniowie I klasy ZSZS w Szydłowcu rozpoczęli naukę w zawodzie stolarz i kucharz. Przez cały cykl edukacyjny będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych kursach (cukiernik, barman, kelner, slusarz-spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
Początek września to także inauguracja roku szkolnego w oddziale SSPdP w Szydłowcu. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w zakresie bloków tematycznych: gospodarstwo domowe, elementy ogrodnictwa i pielęgnacja terenów zielonych oraz blok informatyczno-biurowy. Przez cały cykl nauki prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów.
Dwie nowe szkoły ponadgimnazjalne uzupełniają ofertę edukacyjną Powiatu Szydłowieckiego, i co ważniejsze – zwiększają szansę na aktywność życiową i realizację pasji zawodowych

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs