Home » 2014 » październik

Monthly Archives: październik 2014

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy


10 uczniów klasy III zasadniczej stolarz otrzymało dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbytą za granicą 3-tygodniową praktykę zawodową w centrum szkoleniowym Norpro Training Ltd. Dzięki zagranicznym praktykom, młodzież zdobyła większe umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe. Na uroczystym wręczeniu certyfikatów, zorganizowanym przez koordynatora projektu, pana Piotra Binkiewicza, obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego i wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pani Beata Napierała.

« z 2 »

logo plymouth
Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzura stwierdzająca, że wyłączna odpowiedzialność publikacji ponosi wydawca oraz, że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Dodatkowe uprawnienia dla turnusu III stopnia


29 października w CKZiU miało miejsce wręczenie świadectw kwalifikacyjnych dla 22 uczestników turnusu III stopnia teoretycznych przedmiotów w zawodzie elektryk. Uczniowie otrzymali świadectwa po zakończonym kursie w naszej placówce,  dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich kursanci otrzymali dodatkowe uprawnienia.

 

 

« z 2 »

 

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października, które zastąpiło tradycyjny dzień nauczyciela. Nasi uczniowie przygotowali wspaniałą akademię pod okiem: Doroty Herki, Anny Dąbrowy, Krystyny Majewskiej, Izabeli Koniarczyk. Święto to było dniem wyjątkowym zarówno dla uczniów jak i dla wszystkich pracowników szkoły. Jest to okazja,  aby wyrazić wdzięczność za to, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju,  w którym bez przeszkód i represji możemy czerpać wiedzę w nieograniczonych niemal ilościach. Korzystając  z okazji, życzymy Nauczycielom  i Pracownikom obsługowo-administracyjnym niewyczerpalnych pokładów wytrwałości i wyrozumiałości.
Nagrodę starosty otrzymał dyrektor szkoły Sławomir Drabik.
Nagrody dyrektora otrzymali Anna Dąbrowa, Krystyna Majewska, Robert Dziubek, Michał Ludew, Marcin Smolarski, Bolesław Cender.

 

« z 2 »

 

UROCZYSTE OTWARCIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest …” słowa Jana Pawła II witały przybywających gości na uroczyste otwarcie Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu .

W odnowionych salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 2 października 2014r. uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście byli też świadkami ślubowania klas pierwszych. W ceremonii ślubowania uczestniczyli:  Dorota Sokołowska Dyrektor Radomskiej Delegatury Kuratorium,  Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki wraz z Wicestarostą Romanem Woźniakiem  , Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu,  dziekan ks. kan. Adam Radzimirski  oraz Radni: Barbara Majewska, Krystyna Adamczyk, Jan Gula, Artur Ludew, Cezary Sierawski, Waldemar Sowiński, a także dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy i inspektorzy jednostek powiatowych i gminnych.

Dyrektor Sławomir Drabik wręczył okolicznościowe dyplomy osobom zaangażowanym w projekt utworzenia gimnazjum. Następnie młodzież  przedstawiła program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców klas pierwszych i złożyła uroczystą przysięgę. Uroczystość zwieńczyło przecięcie symbolicznej wstęgi oraz poświęcenie nowych pomieszczeń przez Księdza Dziekana.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jest publiczną placówką oświatową, w skład której wchodzą: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, a od 1 września 2014r. także Publiczne Gimnazjum Specjalne. Obecnie do CKZiU uczęszcza 57 uczniów, w tym 13 do nowopowstałego gimnazjum specjalnego. Dla potrzeb nowej placówki, w tym roku zostały wyremontowane sale dydaktyczne, gabinety specjalistów, gabinety dla uczniów z autyzmem, świetlice, szatnie i pomieszczenia sanitarne.

 

« z 3 »

Kolejna grupa spawaczy zdobyła uprawnienia w CKZiU

W dniach od 31 lipca 2014 do 5 października odbywało się szkolenie spawaczy ramach projektu „Twoją szansą szkolenia zawodowe” , którego twórcą była Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z siedzibą w Jaśle. Projekt realizowany był w ramach POKL – Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 spawaczy, „Spawanie metodą TIG”- 6 osób i „Spawanie metodą MIG” – 9 osób. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie przez uczestników odpowiednich uprawnień w zakresie wybranych metod spawania.  Wszyscy uczestnicy zdali egzamin w w/w metodach uzyskując kwalifikacje potwierdzone  otrzymaniem certyfikatów i książeczek spawacza wydanych przez  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dyrekcja CKZiU  serdecznie dziękuje twórcom i uczestnikom projektu za udaną owocną współpracę.

 

« z 3 »
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs