Home » 2020 » październik

Monthly Archives: październik 2020

OGŁOSZENIE

Szanowni Nauczyciele , Rodzice i Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu informuje, że na postawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 26 października Centrum przechodzi na nauczanie zdalne. W tym systemie będą pracować uczniowie klas 5 -8 szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkół branżowych. Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych 1 stopnia (w tym uczniów ZS im.KOP) , również będą odbywały się w formie zdalnej, przy użyciu platformy internetowej Moodle. Także taka forma kształcenia dotyczy w dalszym ciągu turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zgodnie z wytycznymi MEN pozostaje kształcenie stacjonarne dla uczniów klas 1-3 L i 1-4U. Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) będą możliwe do realizacji po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącymi nauczycielami , z zachowaniem reżimu sanitarnego. Powyższe wytyczne obowiązują do dnia 8 listopada 2020.

Jednocześnie proszę o zachowanie i przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa życząc zdrowia i szybkiego powrotu do rzeczywistości .

Z wyrazami szacunku – dyrektor CKZi U w Szydłowcu -SŁAWOMIR DRABIK.

 

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporządzenia_z_art_30b_(COVID-19)_(22102020)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że zgodnie z najnowszym komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 października szkoły specjalne i przysposabiające do pracy pracują w systemie stacjonarnym.

https://www.gov.pl/…/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w…

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że od dnia 19.10.2020r. kształcenie teoretyczne w szkołach ponadpodstawowych i na turnusach odbywać się będzie w sposób zdalny. Szkoła podstawowa pracuje normalnie. Zajęcia praktyczne w szkołach branżowych i na KKZ pozostają w formie stacjonarnej.

Strefa czerwona:

  • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
  • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
  • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
  • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
  • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

  • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
  • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
  • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
  • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
  • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19