Home » 2020 » listopad

Monthly Archives: listopad 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020r.:

https://www.gov.pl/attachment/c45a60b6-d332-474e-8d10-dc144617b3b4

Informuje, iż 0d 30 listopada 2020r  do 3 stycznia 2021r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w  szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Szczegółowe plany zajęć są obecnie są przygotowywane i zostaną przekazane poszczególnym klasom przez  wychowawców klas.

Dyrektor CKZiU Sławomir Drabik

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  Zespołem Szkół im. KOP z Szydłowca oraz DNA EUROPE z Lizbony w Portugalii. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus +) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Budżet projektu wynosił 643 914,95 zł i był całkowicie finansowany z funduszy unijnych. Pokrywał on m.in. koszty podróży uczestników do Portugalii wraz z transportem lokalnym, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe dla uczniów. Ponadto zanim młodzież wyjechała na praktyki, to uczestniczyła w szkole w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym.
Realizacja projektu umożliwiła 50 uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych odbycie 4- tygodniowych, a w przypadku 8 stolarzy 2-tygodniowych praktyk zawodowych. Technicy Żywienia odbyli praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach w Lizbonie, stolarze w profesjonalnych zakładach stolarskich. Informatycy odbyli swoje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Elektronice, Energetyce, Telekomunikacji i Technologiach Informacyjnych (CINEL), z siedzibą w Lizbonie. Uczniowie wyjechali na praktyki w 2 turach. Pierwsza grupa 34 techników żywienia, informatyków i stolarzy wyjechała w lipcu 2019 r. Druga grupa 24 techników żywienia i informatyków wyjechała w marcu 2020 r. Niestety pobyt musiał zostać skrócony ze względu na rozwijającą się na świecie pandemię „koronawirusa”.
W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po mieście Lizbona i okolicy np. do Bellem i Sintry oraz do innych ciekawych miejsc jak sanktuarium w Fatimie. Brali też udział w lokalnych imprezach integracyjnych zorganizowanych przez partnera, co pozwoliło poznać kulturę i obyczaje panujące w goszczących ich krajach.
Podsumowując dzięki odbytej praktyce zawodowej uczniowie podnieśli swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe, co na pewno zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Uczniowie otrzymali także przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbytą praktykę

« z 2 »

KONKURS MEDIAMARKT i ZENEK DZIECIOM

Dziś otrzymaliśmy pięć laptopów, które wygraliśmy w konkursie MediaMarkt i Zenek Dzieciom. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Otrzymany sprzęt z pewnością zostanie dobrze wykorzystany przez naszych uczniów ze szkoły podstawowej. Uczniowie serdecznie dziękują Panu Zenkowi za promowanie akcji. Serdecznie zapraszamy Pana Zenona Martyniuka do naszej szkoły.

 

Narodowe Święto Niepodległości

Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. Ustawa Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. głosiła, że dzień ów, „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Data 11 listopada 1918 r. upamiętniała moment przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy we francuskim Compiègne, który de facto kończył I wojnę światową. Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce co prawda już od 1919 r., niemniej jednak miały one charakter czysto wojskowy. Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r. Piłsudski – piastujący wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej; kilka lat później stał się także dniem wolnym w nauce. Odtąd w całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady wojskowe.

 

Obraz może zawierać: tekst „謝 快 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 9 listopada 2020r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół i placówek, w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.
Uczniowie naszych najmłodszych klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej ,którzy do chwili obecnej uczyli się stacjonarnie , również przechodzą w tryb nauki zdalnej. Niemniej jednak wychodząc na przeciw potrzebom naszych dzieci, uczniów i za zgoda ich rodziców, jest możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( jak rehabilitacja, logopedia). Zajęcia będą się odbywać wg harmonogramu , z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W szkole będzie również funkcjonowała świetlica szkolna przeznaczona dla naszych uczniów , których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Jest to bardzo trudny czas dla Nas wszystkich a w szczególności dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych , dlatego też będzie również możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym.
Nauczanie zdalne na platformie edukacyjnej Centrum , będzie obowiązywało również uczniów klas 4-8 , klas ponadpodstawowych- branżowych 1 stopnia, przysposabiających do pracy ,turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych ( KKZ) oraz zajęć praktycznych dla uczniów klas stolarskich z Zespołu Szkół in KOP w Szydłowcu.
Będzie również możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII , którzy przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli , pracowników administracji i obsługi w placówce są zapewnione warunki do przestrzegania reżimu sanitarnego . Mam nadzieję że wkrótce wrócimy Wszyscy do rzeczywistości a obecnie zwracam się z prośbą o stosowanie wszystkich wytycznych odnośnie przestrzegania zasad walki z tak ciężkim wirusem .
Życzę wszystkim zdrowia , wytrwałości i do zobaczenia wkrótce,
pozdrawiam dyrektor Sławomir Drabik
.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Grafika z napisem od poniedziałku, 9 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.