Home » Aktualności » DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 9 listopada 2020r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół i placówek, w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.
Uczniowie naszych najmłodszych klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej ,którzy do chwili obecnej uczyli się stacjonarnie , również przechodzą w tryb nauki zdalnej. Niemniej jednak wychodząc na przeciw potrzebom naszych dzieci, uczniów i za zgoda ich rodziców, jest możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( jak rehabilitacja, logopedia). Zajęcia będą się odbywać wg harmonogramu , z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W szkole będzie również funkcjonowała świetlica szkolna przeznaczona dla naszych uczniów , których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Jest to bardzo trudny czas dla Nas wszystkich a w szczególności dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych , dlatego też będzie również możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym.
Nauczanie zdalne na platformie edukacyjnej Centrum , będzie obowiązywało również uczniów klas 4-8 , klas ponadpodstawowych- branżowych 1 stopnia, przysposabiających do pracy ,turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych ( KKZ) oraz zajęć praktycznych dla uczniów klas stolarskich z Zespołu Szkół in KOP w Szydłowcu.
Będzie również możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII , którzy przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli , pracowników administracji i obsługi w placówce są zapewnione warunki do przestrzegania reżimu sanitarnego . Mam nadzieję że wkrótce wrócimy Wszyscy do rzeczywistości a obecnie zwracam się z prośbą o stosowanie wszystkich wytycznych odnośnie przestrzegania zasad walki z tak ciężkim wirusem .
Życzę wszystkim zdrowia , wytrwałości i do zobaczenia wkrótce,
pozdrawiam dyrektor Sławomir Drabik
.