Home » Aktualności » KURS SPAWALNICZY -„Wszechstronnie Wyszkolony Spawacz”

KURS SPAWALNICZY -„Wszechstronnie Wyszkolony Spawacz”

Projekt realizowanym jest od 01.06.2009 do 31.05.2010r. w ramach: Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „, Działania 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego” ,Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia oraz budowa potencjału rozwojowego mieszkańców Szydłowca. CAŁOŚĆ SZKOLENIA JEST BEZPŁATNA. Projekt adresowany jest do siedemnastu osób zamieszkujących gminę Szydłowiec. Uczestnikami są osoby bezrobotne, zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

Tematem szkoleń jest nauka rysunku technicznego, nauka metod spawania MAG i TIG, która kończy się uzyskaniem Państwowego Certyfikatu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach- uprawnienia spawalniczego teorii i praktyki (w technikach MAG i TIG), obejmuje także naukę języka angielskiego na dwóch stopniach-podstawowym i średniozawansowanym. Dodatkowym modułem są zajęcia z doradcą zawodowym, na których uczestnicy poznają nowe metody aktywnego poszukiwania pracy oraz prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Dofinansowanie całości projektu to 200 411,00zł PLN.

Uczestnicy mają zagwarantowane:

  • wykłady z dziedziny spawalnictwa
  • kurs rysunku technicznego
  • praktyczną nauke spawania metodą MAG
  • praktyczną nauke spawania metodą TIG
  • naukę języka angielskiego
  • podręczniki i materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Comments are closed.