Home » Aktualności » Letnia tura kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych

Letnia tura kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych

Kwalifikacje spawalnicze

w dniu 17.06.2016 9 stolarzy z klasy III, którzy odbywali zajęcia praktyczne w naszym Centrum przystąpiło do egzaminu spawalniczego w metodzie MAG. Egzamin był uwieńczeniem kursu spawania, trwającego od marca. Wszyscy zdający pomyślnie ukończyli zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną egzaminu i wkrótce otrzymają wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach certyfikaty i książeczki  spawacza, uprawniające do podjęcia pracy nie tylko na rynku krajowym, ale także europejskim.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie stolarz

W dniach 21-22.06.2016 w naszej placówce, będącej również centrum egzaminacyjnym dla stolarzy, do części praktycznej egzaminu zawodowego przystąpiło 13 uczniów ( 12 z ZS im. KOP oraz 1 uczeń ze szkoły zawodowej specjalnej). Wszyscy zdający odbywali przez 3 lata szkoły zawodowej kształcenie praktyczne w CKZIU i wszyscy wykonali zadanie praktyczne, co jest dobrą prognozą przed oficjalnymi wynikami egzaminu.