Home » Aktualności » Mianowanie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Mianowanie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zarząd Powiatu w Szydłowcu na posiedzeniu w dniu 25 października br. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu Włodzimierz Górlicki, w obecności wszystkich członków Zarządu, dokonał uroczystego powierzenia obowiązków dyrektora na okres pięciu lat Sławomirowi Drabikowi,pełniącemu dotychczas funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

ba18927d_large