Home » Aktualności » Nowe funkcjonalności platformy MEN epodreczniki.pl

Nowe funkcjonalności platformy MEN epodreczniki.pl

Nowym rozwiązaniem przybliżyliśmy platformę MEN do doświadczeń znanych już użytkownikom ze sklepów internetowych – funkcja „teczki” do tworzenia materiałów działa w sposób analogiczny do koszyka sklepowego.

Przypomnijmy, że Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl oferuje aktualnie ponad sześć tysięcy materiałów edukacyjnych, przeznaczonych dla wszystkich etapów kształcenia, zarówno ogólnego jak i zawodowego.

Cieszymy się z dużego zainteresowania uczniów i nauczycieli, którzy chętnie korzystają z materiałów rekomendowanych przez MEN podczas kształcenia na odległość. Dziennie z zasobów na platformie epodreczniki.pl korzysta około pół miliona użytkowników.

Wciąż udoskonalamy serwis, wprowadzając nowe funkcjonalności, takie jak m.in. kontakt pomiędzy nauczycielami i uczniami w czasie rzeczywistym oraz możliwość dodawania komentarzy do materiałów. Nauczyciele mogą nie tylko wykorzystywać już dostępne e-materiały, ale także tworzyć własne treści i udostępniać je uczniom.

Obecnie każdy użytkownik może zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi przez dostępny na platformie formularz. Analizowane są także zadawane przez nich pytania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wdrożeniu nowych funkcjonalności. Na podstawie tych danych optymalizowane są zarówno interfejs, jak i nazewnictwo.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna ma łatwy w obsłudze system dzielenia się materiałami, a jej funkcje po integracji z Systemem Informacji Oświatowej są znaczenie prostsze dla użytkownika.

Dodatkowo platforma umożliwia redagowanie i tworzenie własnych materiałów (z wykorzystaniem materiałów z biblioteki ZPE oraz zasobów zewnętrznych), co jest przydatne przy tworzeniu własnych lekcji. Nauczyciel może przypisywać materiały edukacyjne do stworzonej wcześniej grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Na platformie jest również możliwość ustalenia terminu zapoznania się z udostępnionymi materiałami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej