Home » Aktualności » Nowe Kwalifacje Szansą Na Lepsze Jutro

Nowe Kwalifacje Szansą Na Lepsze Jutro

W ramach tak nazwanego projektu odbyło sie w CKP szkolenie 8 spawaczy z gminy Mirów

Organizatorem szkolenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie.

Kurs odbywał się od 15.09.2010 do 26.10.2010

Comments are closed.