Home » Aktualności » Nowy rok – nowe szkoły

Nowy rok – nowe szkoły

Skończyły się wakacje. 3 września po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w dwóch nowo powstałych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej (ZSZS) i Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SSPdP).
Głównym celem obu szkół jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości oraz zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej ucznia.
Uczniowie I klasy ZSZS w Szydłowcu rozpoczęli naukę w zawodzie stolarz i kucharz. Przez cały cykl edukacyjny będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych kursach (cukiernik, barman, kelner, slusarz-spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
Początek września to także inauguracja roku szkolnego w oddziale SSPdP w Szydłowcu. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w zakresie bloków tematycznych: gospodarstwo domowe, elementy ogrodnictwa i pielęgnacja terenów zielonych oraz blok informatyczno-biurowy. Przez cały cykl nauki prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów.
Dwie nowe szkoły ponadgimnazjalne uzupełniają ofertę edukacyjną Powiatu Szydłowieckiego, i co ważniejsze – zwiększają szansę na aktywność życiową i realizację pasji zawodowych