Home » Aktualności » Oferta kursów odbywających się w Centrum

Oferta kursów odbywających się w Centrum

Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu jest placówką oświatową Starostwa Powiatowego – jednym z najważniejszych zadań statutowych jest umożliwienie odbycia zajęć praktycznych dla uczniów klas zasadniczych i technikalnych oraz kształcenie i doskonalenie osób dorosłych (w tym bezrobotnych) w formach kursowych.

Centrum jest zarejestrowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod numerem: 2.14/00221/2007

Placówka prowadzi szkolenia w następujących zawodach:

– spawacz w zakresie metod spawania: MAG (135), TIG (141) we wszystkich trzech grupach materiałowych, elektrodą otuloną (111), gazowe (311) ,
Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie książeczki i certyfikatu przez INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH oraz zaświadczenie wydane przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.
– pracownik ogólnobudowlany ( technolog robót wykończeniowych
– kucharz małej gastronomii
– pracownik administracyjno-biurowy
– sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
– stolarz meblowy
– florysta, bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej
– ślusarz ( ze zdobyciem umiejętności spawacza )
– opiekunka społeczna
– cieśla
– tapicer
– piekarz – cukiernik
– kroju i szycia
– kursy językowe
– wszystkie kursy komputerowe

Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji i zdobycie umiejętności w w/w zawodach.

Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie wydanie zaświadczenia oraz dyplomu przez CKP w Szydłowcu potwierdzające uczestnictwo.

Zajęcia są przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i fachową w danych branżach.

Centrum posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną:
– sprzęt multimedialny
– wizualizery
– rzutniki
– laptopy
– pracownie komputerową (na 15 stanowisk)
– kasy fiskalne
– nowoczesny sprzęt spawalniczy
– sale dydaktyczne i pracownie do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych

Możliwość korzystania ze stołówki oraz internatu i schroniska szkolnego.

Termin : do ustalenia z organizatorem

Typ szkolenia: otwarte

Cena: do ustalenia z organizatorem i podlegają negocjacji

Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kościuszki 39,26-500 Szydłowiec

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu:
48 617- 13-11
oraz poprzez adres email ckpszydłowiec@autograf.pl

Z poważaniem

Sławomir Drabik

Comments are closed.