Home » Aktualności » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Szanowni Nauczyciele , Rodzice i Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu informuje, że na postawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 26 października Centrum przechodzi na nauczanie zdalne. W tym systemie będą pracować uczniowie klas 5 -8 szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkół branżowych. Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych 1 stopnia (w tym uczniów ZS im.KOP) , również będą odbywały się w formie zdalnej, przy użyciu platformy internetowej Moodle. Także taka forma kształcenia dotyczy w dalszym ciągu turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zgodnie z wytycznymi MEN pozostaje kształcenie stacjonarne dla uczniów klas 1-3 L i 1-4U. Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) będą możliwe do realizacji po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącymi nauczycielami , z zachowaniem reżimu sanitarnego. Powyższe wytyczne obowiązują do dnia 8 listopada 2020.

Jednocześnie proszę o zachowanie i przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa życząc zdrowia i szybkiego powrotu do rzeczywistości .

Z wyrazami szacunku – dyrektor CKZi U w Szydłowcu -SŁAWOMIR DRABIK.

 

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporządzenia_z_art_30b_(COVID-19)_(22102020)