Home » Aktualności » RÓWNE SZANSE W ŻYCIU MŁODZIEŻY

RÓWNE SZANSE W ŻYCIU MŁODZIEŻY

Powiat Szydłowiecki/Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu od 01 czerwca 2011 r.rozpoczyna projekt:

„RÓWNE SZANSE W ŻYCIU MLODZIEŻY”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Comments are closed.