Home » KL 1b_g

KL 1b_g

Drodzy uczniowie!
Jak wiecie  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Lekcja 1. Epidemia fakenewsów

Z lekcji dowiem się, jak odróżniać wiarygodne informacje o koronawirusie od fakenewsów oraz poznam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania podczas epidemii.

Informatyka

Lekcja 1. Jak wykorzystać aplikacje internetowe do tworzenia materiałów reklamowych?

Dowiem się, z jakich źródeł zasobów internetowych korzystać, jak przerabiać zasoby znalezione w internecie. Poznam narzędzia do tworzenia prezentacji. Dowiem się, jak korzystać z oprogramowania Canva, który jest darmowym narzędziem umożliwiającym tworzenie grafiki. Jest to intuicyjny i prosty w obsłudze program, skierowany do osób, które nie mają doświadczenia w grafice. W bazie Canvy znajdują się setki szablonów, czcionek i zdjęć, które można szybko i łatwo modyfikować., wykonam prezentację i wygłoszę referat z pomocą stworzonej prezentacji. (prezentację proszę przesłać na adres machnioanka@tlen.pl)

pozdrawiam A. Adamczyk
Zajęcia praktyczne w gastronomii
lekcja1.  Powtórzenie wiadomości o sporządzaniu potraw z ziemniaków i grzybów. Kto nie ma tabelki w zeszycie proszę o przepisanie tabelki ,,Asortyment potraw z ziemniaków”.
lekcja 2. Sporządzanie potraw gotowanych, smażonych, pieczonych, duszonych z owoców.
Proszę przepisać tabelkę z,,Asortyment z owoców”. Karty pracy też wam przesyłam
Powodzenia Agnieszka Sasal
Technologia (kucharz)
Temat
Wiadomości towaroznawcze jaj – budowa, skład  chemiczny, wartość odżywcza, klasyfikacja znakowanie, przechowywanie jaj, obróbka wstępna jaj, ocena świeżości . Przetwory z jaj.
Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz się nauczyć.
Powodzenia mgr Edyta Parszewska Biber
 Wyposażenie (kucharz)
Temat
Substancje chłodzące oraz podział urządzeń chłodzących.
Proszę napisać notatkę w zeszycie oraz się tego nauczyć
Pozdrawiam mgr E. Parszewska Biber

Język angielski

Proszę uczniów o samodzielne  wykonanie w domu zadań z języka angielskiego. Wystarczy kliknąć na podany link , otworzy Wam się strona www z dostępnymi zadaniami. W razie pytań proszę o kontakt: mailto:dorota.giszko-stawecka@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Przed Wami testy ze znajomości słownictwa. Większość słów powinna być Wam znana… jeśli napotkacie na nowe słówko, zanotujcie je w zeszycie wraz z tłumaczeniam.

https://www.ang.pl/cwiczenia/2596/slownictwo-poziom-a1

https://www.ang.pl/cwiczenia/2597/slownictwo-poziom-a1

Powodzenia! Dorota Giszko – Stawecka

Technologia (Stolarz)
Temat: Wady drewna – sęki. Podział i rodzaje.

Temat: Funkcje i proces wiązania kleju

GEOGRAFIA

TEMAT: Energetyka na świecie.

Notatka do przepisania

1.Źródła energii na świecie.

2.Zmiany w bilansie energetycznym świata.

3.Nieodnawialne surowce energetyczne.

4.Produkcja energii elektrycznej na świecie.

5.Typy elektrowni.

6.Alternatywne źródła energii.

7.Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii na świecie

8. Przemysł energetyczny w Polsce.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1 do tematu: Energetyka na świecie. w Kartach pracy ucznia.

TEMAT: Komunikacja.

Notatka do przepisania

1.Usługi i ich podział.

2.Komunikacja, działy komunikacji.

3.Podział transportu.

4.Zróżnicowanie sieci transportowej.

5.Rola łączności.

6.Transport samochodowy kolejowy, przesyłowy na świecie.

7.Transport morski i śródlądowy na świecie.

8.Transport lotniczy na świecie.

9.Wady i zalety różnych rodzajów transportu.

10.Problemy transportu w Polsce.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1,2,3,4 do tematu: Komunikacja. w Kartach pracy ucznia.

Proszę przepisać notatkę, zapoznać się z treścią danego tematu i wykonać pisemnie ZADANIA DLA UCZNIA

Powodzenia!

Matematyka

T: Zadania powtórzeniowe.
Zad. 1,2,3 str 75
Zad 19,20 str 77
Zad. 27 a,b str 78

Rozwiązania zadań proszę przesłać na adres e-mail:
dorotaherka@vp.pl

Chemia

Temat: Składniki kosmetyków.

Przeanalizujcie skład 2 kosmetyków np. kremu, pasty do zębów, wypisz te składniki do zeszytu, opisz jakie mają działanie.

Fizyka
Temat: Promieniowanie jądrowe.
1.Proszę zapoznać się z rodzajami promieniowania oraz ich właściwościami.
2. Napisać jaki wpływ ma promieniowanie alfa, beta i gamma na organizmy żywe to proszę odesłać do mnie na aniad172@wp.pl

Pozdrawiam Anna Dąbrowa 

Technologia i wyposażenie 19.03-27.03.2020
Proszę przeczytać podane tematy w książce.
Na postawie zdobytych informacji wykonaj zadania. Pytania i odpowiedzi zanotuj w zeszycie lub napisz na komputerze.
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Technologia (19.03.2020)
Dział: Podstawy żywienia człowieka

Temat: Podział żywności ze względu na pochodzenie, trwałość i wartość odżywczą.

1. Zdefiniuj pojęcia:
– żywność,
– pożywienie,
– składniki odżywcze.

Technologia (23.03.2020)
2. Narysuj piramidę zdrowego żywienia.
3. Wymień zasady racjonalnego żywienia.

Technologia (26.03.2020)
4. Sklasyfikuj żywność w zależności od zawartości składników odżywczych.

*Dla chętnych:
1. Wyjaśnij zasady stosowania piramidy żywieniowej.

Wyposażenie (24.03.2020)
I.                  Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
1.     Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy
1.1 Akty prawne, instytucje i służby ochrony pracy
1.2 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Wyjaśnij terminy
– bezpieczeństwo pracy i higiena pracy,
– ochrona pracy.
Wyposażenie (25.03.2020)
2. Wymień podstawowe akty prawne dotyczące prawa pracy.
3. Wymień instytucje oraz służby działające w zakresie prawa pracy w Polsce.
Pozdrawiam,
mgr inż. Emilia Karpeta-Kubat

HISTORIA

Tematy : Przemiany kulturowe na świecie .
1.Rozwój nauki i techniki a społeczeństwo
2.Sztuka plastyczna
3.Przemiany obyczajowe
– 1919 pierwsze pasażerskie linie lotnicze
– 1936 igrzyska olimpijskie w Berlinie
PRACA DOMOWA
Wymień wynalazek , który twoim zdaniem najbardziej wpłynął na życie ludzi w okresie międzywojennym. Uzasadnij swój wybór .
12.03.2020
Temat: Powtórzenie – OKRES MIĘDZYWOJENNY

19.03.20-26.03.20
Temat: Agresja na Polskę –Sytuacja polityczna w europie (IX1939-III1940)
⦁ W przededniu wojny
⦁ Napaść na Polskę – pierwsze dni II wojny światowej
⦁ Agresja ZSRR i ostatnie walki kampanii wrześniowej
⦁ ,,Dziwna wojna’’
⦁ Aneksje radzieckie i wojna zimowa1IX1939 – początek II wojny światowej
7IX1939- kapitulacja Westerplatte
17IX1939- napaść ZSRR na Polskę
9-16IX1939-bitwa nad Bzurą
2-5X1939- bitwa pod Kockiem

karta pracy historia kl1_g

Odp. przesyłajcie mi na maila – izabela15@poczta.onet.eu

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs