Home » KL 2b

KL 2b

 

Drodzy uczniowie!
Jak wiecie  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Wyposażenie 
Temat
Urządzenia grzejne : podział,trzony kuchenne i taborety podgrzewacze
Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz  się nauczyć. Efekty waszej pracy będą oceniane po powrocie do szkoły.

Pozdrawiam mgr Edyta Parszewska Biber

Wyposażenie 19.03-27.03.2020
 
Proszę przeczytać podane tematy w książce.
Na postawie zdobytych informacji odpowiedz na pytania. Pytania i odpowiedzi zanotuj w zeszycie lub napisz na komputerze.
Temat: Powtórzenie wiadomości.
Wyposażenie (23.03.2020)

I.                  Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy

1.     Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy

1.1 Akty prawne, instytucje i służby ochrony pracy

1.2 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Wyjaśnij terminy

– bezpieczeństwo pracy i higiena pracy,

– ochrona pracy.

2. Wymień podstawowe akty prawne dotyczące prawa pracy.

3. Wymień instytucje oraz służby działające w zakresie prawa pracy w Polsce.

Pozdrawiam,

mgr inż. Emilia Karpeta-Kubat

Technologia(kucharz)

Witam serdecznie proszę o przygotowanie wiadomości i materiałów na temat

1 Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta piernikowego.
2 Wyroby z ciasta piernikowego.
 Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz  się nauczyć.
Efekty waszej pracy będą oceniane po powrocie do szkoły.
Pozdrawiam do zobaczenia wkrótce
mgr Edyta Parszewska – Biber
Technologia (stolarz)
Temat Kleje naturalne
Temat: Kleje syntetyczne

Kleje termoplastyczne

Temat: Funkcje i proces wiązania kleju

Powodzenia I. Tarka

Maszyny
Temat: Przygotowanie strugów do pracy, konserwacja strugów.
Temat Strugi profilowe
Język angielski
Proszę uczniów o samodzielne  wykonanie w domu zadań z języka angielskiego. Wystarczy kliknąć na podany link , otworzy Wam się strona www z dostępnymi zadaniami. W razie pytań proszę o kontakt: mailto:dorota.giszko-stawecka@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Przed Wami testy ze znajomości słownictwa. Większość słów powinna być Wam znana… jeśli napotkacie na nowe słówko, zanotujcie je w zeszycie wraz z tłumaczeniam.

https://www.ang.pl/cwiczenia/2596/slownictwo-poziom-a1

https://www.ang.pl/cwiczenia/2597/slownictwo-poziom-a1

Powodzenia! Dorota Giszko – Stawecka

Matematyka

T: Zadania powtórzeniowe.
Zad. 5,6 str 77
Zad. 1,2 str 77

Rozwiązania zadań proszę przesłać na adres e-mail:
dorotaherka@vp.pl

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Temat : Cele i rodzaje działalności gospodarczej.
⦁ Ekonomiczne cele gospodarowania
⦁ Społeczne cele gospodarowania
⦁ Nie tylko ziemia
⦁ Rodzaje działalności gospodarczej
Rodzaje działalności gospodarczych:

1. Indywidualna działalność gospodarcza
2. Spółdzielnia
3. Spółki:
osobowe:
– Spółka cywilna
– Spółka jawna
– Spółka komandytowa
– Spółka komandytowo – akcyjna
– Spółka partnerska
kapitałowe:
– Spółka akcyjna
– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Przedsiębiorstwo państwowe

12.03.20

Temat : Klasyfikacja przedsiębiorstw
⦁ Kim jest przedsiębiorca ?
⦁ Forma własności przedsiębiorstw
⦁ Forma organizacyjno-prawna
⦁ Wielkość przedsiębiorstw
1. Co to jest działalność gospodarcza?..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 2. Do jakich rejestrów wpisywana jest działalność gospodarcza?…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3. Wymień i opisz pięć podstawowych rodzajów działalności
gospodarczej…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 4. Podaj definicję podmiotu gospodarczego.……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5.

Wymień 4 funkcje podmiotów gospodarczych..………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….

17.03.20 I 19.03.20
Temat :Zakładanie firmy
1.Pierwszy krok
2.Otoczenie przedsiębiorstwa
3.Samodzielnie czy w spółce?
Założenie własnej działalności gospodarczej nie jest skomplikowane. Należy złożyć formularz CEIDG-1. Dzięki temu nasza firma zostanie wprowadzona do rejestru firm. Dawniej trzeba to było zrobić, udając się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Obecnie należy skorzystać ze strony www: prod.ceidg.gov.pl. Tam wybieramy wariant „Nowy wniosek” i postępujemy z wytycznymi. W formularzu muszą się znaleźć:
⦁ dane osobowe;
⦁ adres;
⦁ dane dotyczące firmy (o PKD piszemy poniżej);
⦁ nazwa skrócona firmy;
⦁ dane do kontaktu;
⦁ miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
⦁ podane numeru NIP;
informacje o firmowym koncie bankowym– jeśli zostanie założone później, trzeba będzie złożyć korektę wniosku CEIDG-1.

Złożenie formularza CEIDG-1 to jednocześnie:
⦁ wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
⦁ wniosek o numer REGON (nadaje GUS);
⦁ wniosek o formę opodatkowania w Urzędzie Skarbowym.

HISTORIA
10.03.20 i 17.03.20
Temat: Unia Europejska-narodziny i rozwój integracji
1.Niełatwe początki
2.Od EWG DO Unii Europejskiej

KARTA PRACY 1 HISTORIA

Działalność gosp.(Cu)
05.03.20 i 12.03.20
Temat: Rejestracja działalności gospodarczej
1.Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia działalności gospodarczej
-Wniosek rejestracyjny – CEIDG-1
-Deklaracje podatkowe, ubezpieczenie i inne
-Dokumentacja rachunkowa
2.Działalność regulowana
3.Prawo autorskie
PRACA
1.Wymień zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
2.Wymień rodzaje składek ubezpieczeń społecznych
3.Wyjaśnij pojęcia :koncesja , zezwolenie , licencja.
4. Co może być przedmiotem prawa autorskiego ?
19.03.20
TEMAT: Pożytki z nauki i uczenia się
1.Aspekty i funkcje nauki
2.Socjologia i psychologia jako nauki przydatne praktycznie
Socjologia praktyczna , potoczna – zbiór twierdzeń wynikających z indywidualnych doświadczeń , bardzo często zabarwionych emocjonalnie – okazuje się niewystarczająca
Socjologia naukowa – w odróżnieniu od potocznej , posługuje się jednoznacznym aparatem pojęciowym , opiera się na usystematyzowanych badaniach , sprawdza hipotezy i twierdzenia
Socjologia szczegółowa – bada różne dziedziny życia społecznego i formułuje wnioski praktyczne . Do socjologii szczegółowej zalicza się między innymi : socjologie pracy , zawodów , kultury, rodziny, wychowania , religii, wojska , wymiaru sprawiedliwości itp.
Psychologia społeczna – jest dziedziną nauki , która bada, w jaki sposób obecność i działania innych ludzi wpływa na psychikę jednostki oraz w jaki sposób ludzkie myśli , uczucia i zachowania ulegają wpływom innych ludzi.
Obie te nauki , ich teorie i twierdzenia maja zastosowanie praktyczne w różnych dziedzinach gospodarki , naukach medycznych , prawie ,edukacji i innych .
PRACA DOMOWA
WYKAŻ RÓŻNICE MIĘDZY NAUKĄ A WIEDZĄ
Odp. przesyłajcie mi na maila – izabela15@poczta.onet.eu

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs