Home » KL 7

KL 7

Drodzy uczniowie!
Jak wiecie  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

informatyka dla uczniów:

Lekcja 1. Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Lekcja 2. Internet jako źródło informacji – fakenewsy.

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.

powodzenia!

język angielski

Proszę o przypomnienie sobie informacji o czasach Present Simple i Present Continuous i rozwiązanie testów, które są na dole strony pod częścią teoretyczną

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-continuous

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-simple

 GEOGRAFIA 

TEMAT: Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

Notatka do przepisania

1.Rolnictwo jako sektor gospodarki i jego rola w rozwoju społeczno-
-gospodarczym kraju.

2.Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

3.Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce.

4.Regiony rolnicze w Polsce.

5.Wpływ Unii Europejskiej na polskie rolnictwo.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1 do tematu:Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce w Zeszycie ćwiczeń.

TEMAT:Produkcja roślinna.

Notatka do przepisania

1. Plony, zbiory, areał.

2.Struktura użytkowania ziemi w Polsce na tle innych krajów Europy.

3.Główne uprawy w Polsce.

4.Sruktura upraw w Polsce.

5.Przestrzenne zróżnicowanie głównych upraw w Polsce.

6.Gospodarcze znaczenie upraw.

7.Produkcja roślinna w Polsce na tle produkcji w innych krajach Europy.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1,3 do tematu: Produkcja roślinna w Zeszycie ćwiczeń.

Proszę przepisać notatkę, zapoznać się z treścią danego tematu i wykonać pisemnie ZADANIA DLA UCZNIA

Powodzenia!

Matematyka

T: Mnożenie sum algebraicznych.
Zad. 1 str. 205 ( z każdego poziomu po 4 przykłady)

Rozwiązania zadań proszę przesłać na adres e-mail:
dorotaherka@vp.pl

Chemia
1 Temat :Wiązania jonowe.
Proszę napisać w zeszytach co to jest jon, kation, anion. Zapoznać się z opisem jak powstaje wiązanie jonowe i w jakich związkach chemicznych występuje.
2 Temat : Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego.
Proszę poczytać na ten temat .

 HISTORIA

TEMAT : REWOLUCJE W ROSJI- STRONA 175
1.REWOLUCJA LUTOWA
2.OKRES DWUWŁADZY
3.ROSYJSKIE STRONNICTWA POLITYCZNE
4.PRZEWRÓT BOLSZEWICKI
5.WOJNA DOMOWA
6.ROSJA PO REWOLUCJI

ARMIA CZERWONA

WYMIEŃ PRZYCZYNY WYBUCHU REWOLUCJI LUTOWEJ
WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ
TEMAT:SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ – STRONA 180
1.Państwa zaborcze a sprawa polska
2.Akt 5 listopada
3.Sprawa polski w polityce ententy
4.Polacy na konferencji paryskiej

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

TEMAT: Świat po I wojnie światowej – str.187

1.Ład wersalski
2.Zniszczenia i straty po I woj. światowej
3.Nowy układ sił w Europie
4.Liga Narodów Wielki kryzys gospodarczy
Wypisz definicje – demilitaryzacja i europeizacja
WYJAŚNIJ CEL POWSTANIA LIGI NARODÓW
WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

TEMAT : NARODZINY FASZYZMU – str. 192

1.Włochy po I woj. Światowej

2.Rządy faszystów we Włoszech
3.Nazizm
4.Republika weimarska
5.Przejęcie władzy przez Hitlera
6.Zbrodnie nazistów do 1939 roku
7.Faszyzm i autorytaryzm w innych państwach europejskich

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

TEMAT : ZSRS- imperium komunistyczne – str.200

1.Rozwój terytorialny Rosji Sowieckiej

I ZSRS w okresie międzywojennym

2.Rzady Józefa Stalina

3.Gospodarka ZSRS

  1. Zbrodnie komunistyczne do 1939r
  2. Głód na Ukrainie
  3. Relacja ZSRS – Niemcy do 1939 r

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

TEMAT: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym – str.205

1.Społeczne skutki I woj. światowej

2.Wpływ mass mediów na społeczeństwo

  1. Komunikacja
  2. Nowe trendy w architekturze i sztuce

5.Zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym

6.Przemiana w modzie

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

pozdrawiam Izabela Koniarczyk

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs