Home » KL 8

KL 8

Drodzy uczniowie!
Jak wiecie  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

informatyka KL 8

Lekcja 1. Programowanie – podstawy

Dowiem się,  czym jest programowanie. Napiszę pierwszy projekt w C++.

Lekcja 2. Excel – podstawy

Po obejrzeniu  filmu będę wiedzieć, jak można budować tabele w Excelu (i inne proste statystyki), tworzyć podstawowe obliczenia (np. jak obliczyć sumę) i jak wykorzystywać proste funkcje w Excelu 2016. Nauczę się, jak wstawiać diagramy do Excela.

Pozdrawiam A. Adamczyk w razie pytań proszę o kontakt na adres:  machnioanka@tlen.pl

język angielski

Proszę uczniów o samodzielne  wykonanie w domu zadań z języka angielskiego. Wystarczy kliknąć na podany link , otworzy Wam się strona www z dostępnymi zadaniami.  W razie pytań proszę o kontakt: mailto:dorota.giszko-stawecka@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Klasa 8 – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – przykładowy arkusz egzaminacyjny

https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4549991-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-angielskiego-online.htm

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228 (na tej stronie dostępne są testy z różnych przedmiotów wraz z odpowiedziami i nagraniami)

GEOGRAFIA 

TEMAT: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej.

Notatka do przepisania

1.Tornado, cyklon tropikalny.

2.Jak powstają tornada i cyklony tropikalne.

3.Obszar występowania tornad i cyklonów tropikalnych.

4.Skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1, 4, 5 do tematu: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej w Zeszycie ćwiczeń.

TEMAT: W Amazonii.

Notatka do przepisania

1.Położenie i cechy środowiska przyrodniczego Amazonii.

2.Klimat Amazonii.

3.Piętrowość roślinna w wilgotnym lesie równikowym.

4.Flora i fauna lasu równikowego.

5.Gospodarcza eksploatacja Amazonii.

6.Wylesianie i jego skutki ekologiczne.

7.Działania człowieka chroniące Amazonię.

ZADANIA DLA UCZNIA: Ćwiczenie: 1, 2 do tematu: W Amazonii w Zeszycie ćwiczeń.

Proszę przepisać notatkę, zapoznać się z treścią danego tematu i wykonać pisemnie ZADANIA DLA UCZNIA

 Matematyka
Zadania powtórzeniowe ze strony szkoły ( platforma OKE)

Rozwiązania zadań proszę przesłać na adres e-mail:
dorotaherka@vp.pl

Chemia

Proszę przeczytać temat: Porównywanie właściwości alkanów,alkenów i alkinów.

Następnie wykonać kartę pracy i przesłać na aniad172@wp.pl

ALKANY, ALKENY, ALKINY – PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI. (3)

Fizyka

 Bardzo proszę o powtarzanie wiadomości z działu „Prąd elektryczny”

Pozdrawiam. A. Dąbrowa

WOS

10.03.20

TEMAT : Prezydent i Rada Ministrów str.140

  1. Prezydent RP
  2. Wybory prezydenckie
  3. Rada Ministrów
  4. Współdziałanie rządu i prezydenta

Wymień wszystkich prezydentów od roku 1989 r

i lata ich kadencji

ćwiczenia ze str. 144 (1,2,3,4,5,)  proszę wpisać odpowiedzi do zeszytu

Temat : Sądy i trybunały -str. 146

1.Władza sądownicza

  1. Rola sądów

3.Prokuratorzy i obrońcy

4.Zadania trybunałów

HIERARCHIA SĄDÓW POLSKICH -WYPISAĆ DO ZESZYTU

17.03.20

TEMAT : Organizacje obywatelskie -str.152

2 – godziny

1.Swoboda zrzeszenia się

2 Czym zajmują się organizacje pozarządowe ?

3.Czym jest wolontariat ?

4Organizacje młodzieżowe

5.Związki zawodowe

NAPISZ RODZAJE WOLONTARIATU

24.03.20

TEMAT: Media i opinia publiczna -str.158

2godzny lekcyjne

1.Czym jest życie publiczne ?

2.Opinia publiczna

3 .Mass media

4.Zawód dziennikarz

5.Reklama

6.Kampania społeczna

Ćwiczenia na stronie 162 (1,2,3,4,5,6)

wpisać odp. do zeszytu

HISTORIA

10.03.20

TEMAT: Powstanie ,,Solidarności’’str. 207

1.Strajki sierpniowe

2.Utworzenie NSZZ ,,Solidarność’’

3.Na drodze do konfrontacji

PRACA DOMOWA

Wyjaśnij okoliczności powstania NSZZ ,,Solidarność’’

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

13.03.20

TEMAT: Stan wojenny i schyłek PRL

1.Wprowadzenie stanu wojennego

2.Stan wojenny

3.Świat wobec sytuacji w Polsce

4.Reakcjia społeczeństwa

5.Ostatnie lata PRL

Przedstaw okoliczności wprowadzania w Polsce stanu wojennego

napisz do zeszytu

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

17.03.20

TEMAT: Rozpad bloku wschodniego -str.220

1.Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji

2.Próby reformy ZSRS

3.Katastrofa w Czarnobylu

4 . Jesień Ludów

5.Rospad ZSRS

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

20.03.20

TEMAT : Początek III Rzeczypospolitej str226

1.Geneza Okrągłego Stołu

2.Wybory czerwcowe

3.Budowa III Rzeczypospolitej

WYPEŁNIĆ ZESZYT ĆW. Z TEGO TEMATU NA OCENĘ

24.03.20

TEMAT : PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU V-STR 230

1.POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE

  1. POWSTANIE ,,SOLIDARNOŚCI’’

3.STAN WOJENNY I SCHYŁEK PRL

  1. ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO

5.POCZĄTEK III RZECZYPOSPOLITEJ

POLACY NA ŚWIECIE STR 232

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs