Zakończenie Roku Szkolnego 2014-2015


26 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014-2015, szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy III ZSZ, którzy ukończyli szkołę i wkroczyli w nowy etap swojego życia.

Uroczystość rozpoczęła się po przemówieniu pana dyrektora programem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów klas II i III, następnie pan dyrektor wręczył nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w konkursach.

po oficjalnych uroczystościach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego i otrzymać świadectwa.

tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko a czasem zabawnie, jednak każdy z uczniów wspomina pozytywnie minione miesiące.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi życzą wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w CKZiU życzymy sukcesów w dalszej drodze życia.

« z 9 »

EGZAMINY SPAWALNICZE


16 czerwca 2015r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się egzaminy na spawacza  dla grupy uczniów klasy III stolarskiej ZS im. KOP, którzy odbywają zajęcia  praktyczne w naszym  centrum. Egzamin odbył się pod nadzorem egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i zakończył się wynikiem pozytywnym dzięki czemu nasi uczniowie zdobyli dodatkowe  uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG, które będą potwierdzone otrzymaniem certyfikatu i książeczki spawacza na kraje Unii Europejskiej.

Dyrektor i pracownicy CKZiU serdecznie wszystkim gratulują zdobycia nowych kwalifikacji i życzą powodzenia na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej.

 

« z 2 »

 

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA


5 listopada w naszej szkole gościły SZYDŁOWIECKIE PASJONATKI  Joanna Mikołajczuk i  Krystyna Skórkiewicz. Panie w formie warsztatów pokazały naszym uczniom jak zrobić coś z niczego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykorzystaniem recyklingu do różnego rodzaju ozdób.  Pan dyrektor Sławomir Drabik zaprosił panie na kolejne warsztaty  z rękodzieła, organizatorem spotkania była Anna Adamczyk.

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy


10 uczniów klasy III zasadniczej stolarz otrzymało dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbytą za granicą 3-tygodniową praktykę zawodową w centrum szkoleniowym Norpro Training Ltd. Dzięki zagranicznym praktykom, młodzież zdobyła większe umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe. Na uroczystym wręczeniu certyfikatów, zorganizowanym przez koordynatora projektu, pana Piotra Binkiewicza, obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego i wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pani Beata Napierała.

« z 2 »

logo plymouth
Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzura stwierdzająca, że wyłączna odpowiedzialność publikacji ponosi wydawca oraz, że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Kolejna grupa spawaczy zdobyła uprawnienia w CKZiU

W dniach od 31 lipca 2014 do 5 października odbywało się szkolenie spawaczy ramach projektu „Twoją szansą szkolenia zawodowe” , którego twórcą była Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z siedzibą w Jaśle. Projekt realizowany był w ramach POKL – Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 spawaczy, „Spawanie metodą TIG”- 6 osób i „Spawanie metodą MIG” – 9 osób. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie przez uczestników odpowiednich uprawnień w zakresie wybranych metod spawania.  Wszyscy uczestnicy zdali egzamin w w/w metodach uzyskując kwalifikacje potwierdzone  otrzymaniem certyfikatów i książeczek spawacza wydanych przez  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dyrekcja CKZiU  serdecznie dziękuje twórcom i uczestnikom projektu za udaną owocną współpracę.

 

« z 3 »

Zagraniczne praktyki stolarzy

Od 6 lipca grupa stolarzy- uczniów kształconych w CKZiU, rozpoczęła trzytygodniową praktykę zawodową w Plymouth, w Wielkiej Brytanii.  Są oni uczestnikami projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach europejskiego programu „Leonardo da Vinci”.

DSC07279 DSC07281 DSC07283 DSC07300 DSC07301

Zajęcia na stolarni

Kurs spawacza w ramach projektu „Młodzi Kompetentni”

Od 21 listopada CKZiU uczestniczy w projekcie „Młodzi Kompetentni” organizowanym przez spółkę „Business Schol”.W ramach podpisanej umowy, CKZiU przeprowadza szkolenie teoretyczne i praktyczne spawaczy w metodzie MAG. W projekcie uczestniczą dwie 15-sto osobowe grupy kursantów z woj. świętokrzyskiego, ze Skarżyska-Kamiennej i z Opatowa.

DSCF5860 DSCF5840 DSCF5857 DSCF5852 DSCF5847 DSCF5841 DSCF5845

 

Mianowanie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zarząd Powiatu w Szydłowcu na posiedzeniu w dniu 25 października br. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu Włodzimierz Górlicki, w obecności wszystkich członków Zarządu, dokonał uroczystego powierzenia obowiązków dyrektora na okres pięciu lat Sławomirowi Drabikowi,pełniącemu dotychczas funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

ba18927d_large

CKZiU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 wrzesnia 2012r.od dnia 01 listopada 2012r. powstał zespól szkół i placówek pod nazwą ” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu”

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Kościuszki 39

W sład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne i placówka oświatowa:

1) Publiczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu,

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu,

3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Do zadań Centrum należęć będzie w szczególności:

– prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych

– prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

– prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

– współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

– prowadzenie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli

– prowadzenie kursów zawodowych