Home » Program Erasmus+

Program Erasmus+

logo erasmus2bOgłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu i Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i Stolarz o możliwości skorzystania z projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS i CKZiU otrzymała  dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Praktyki odbędą się w Lizbonie w Portugalii. 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zrealizuje swoje praktyki z terminie 01.07.2019 r. – 26.07.2019 r., zaś 8 osób kształcących się w zawodzie Stolarz w terminie 01.07.2019 r. – 12.07.2019 r.

Projekt umożliwi uczniom/uczennicom podniesienie swoich umiejętności zawodowych poprzez zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem w zawodzie stolarz, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także podniesienie ich kompetencji osobistych i interpersonalnych oraz językowych. Podczas realizacji projektu uczestnicy/uczestniczki projektu  zdobędą certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia i praktykę zawodową.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem/uczennicą Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącym się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych lub uczniem/uczennicą Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącym się w zawodzie stolarz, lub uczniem/uczennicą uczęszczającym do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

W celu wyłonienia uczestników/uczestniczek projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZS (Przewodniczący), Dyrektor CKZiU (członek komisji), nauczyciel języka angielskiego (członek komisji) oraz koordynator projektu z ramienia KSWP (członek komisji).

 

Proces rekrutacji:

 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu lub Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w terminie do 10 grudnia 2018 r., poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie CKZiU lub ZS, biurze projektu (Biuro KSWP ul. Staszica 3h w Szydłowcu) lub jest do pobrania ze strony internetowej CKZiU, ZS oraz KSWP.

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w ramach projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników uzyskanych w roku szkolnym 2017/2018.

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby o niskim statusie materialnym, dlatego w przypadku równej ilości punktów będzie to kryterium decydujące.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń ZS i CKZiU oraz ogłoszona na stronach internetowych KSWP, CKZiU oraz ZS do 14.12.2018 r.

 

Zapraszamy na strony internetowe partnerów projektu:

http://kswp.org.pl

http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

 

Pan Sławomir Drabik – Dyrektor CKZiU

Tel. 48 617 13 11

 

Pan Piotr Binkiewicz – koordynator projektu

tel. 48 617 13 49

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych ” znajdują się poniżej.

formularz rekrutacyjny Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

regulamin projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

 

 

 

Informacja o zakończonej rekrutacji- lista zakwalifikowanych uczestników

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu i Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informuje, iż zakończył się proces rekrutacji do projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Poniżej lista osób zakwalifikowanych do udziału w praktykach w ramach projektu.

Technik Informatyk

1.      Paweł Rutkiewicz

2.      Wojciech Krekora

3.      Dawid Gnat

4.      Cezary Żak

5.      Łukasz Stępień

6.      Kacper Polewczyk

7.      Kacper Sułek

8.      Kacper Dudek

9.      Damian Karpeta

10.   Dawid Woźniak

11.   Kacper Sajnóg

12.   Kacper Sokołowski

13.   Piotr Lisak

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

1.      Artur Wojcieszak

2.      Jakub Tyka

3.      Michał Gwarek

4.      Agata Czubak

5.      Klaudia Lis

6.      Julia Nikodem

7.      Anna Bińkowska

8.      Michał Tysiak

9.      Kinga Hamela

10.   Kacper Michalik

11.   Karolina Ślizak

12.   Szymon Madej

13.   Zuzanna Knop

 

Stolarz

1.      Filip Kręcidło

2.      Dominik Jabłoński

3.      Paweł Kołodziej

4.      Patryk Białas

5.      Artur Śliwiński

6.      Krystian Szymczyk

7.      Cezary Kwietniewski

8.      Oskar Kołodziejski

 

kwsp  

Krajowe Stowarzyszenie

Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

tel.: 41 375 14 55

 

Projekt „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.