Home » Program Erasmus+ » PROJEKT 2020/2021

PROJEKT 2020/2021

Uroczyste podsumowanie I etapu projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”

16 listopada 2021 roku o godzinie 13:00 w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego etapu projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego”, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcący się w zawodach technik żywienia
(15 osób), technik informatyk (15 osób), stolarz (6 osób) odbyli praktykę zawodową w Lizbonie w Portugalii. Uczniowie przebywali na praktykach w lipcu 2021 r. pod opieką Pani Marii Michajłow, Pani Joanny Plewy – Dziubek i Pana Roberta Dziubka. Projekt KSWP, którego budżet opiewa na kwotę ponad 490 tys. zł jest finansowany z funduszy unijnych. Uczniowie wyjeżdzającym na praktyki zapewniono m.in. koszty podróży do Portugalii wraz z transportem lokalnym, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe.
W czasie wolnym od praktyk uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po Lizbonie i jego okolicach (m.in. Sintra, Cabo da Roca, Boca do Inferno Cascais). Ponadto zanim młodzież wyjechała do Portugalii, to uczestniczyła w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego i pedagogicznego.

Uroczystość miała charakter kameralny ze względu na ograniczenia związane z COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli Pani Maria Michajłow – Dyrektor ZS im. KOP, Pani Anna Gwarek – Wicedyrektor ZS im. KOP, Pan Sławomir Drabik – Dyrektor CKZiU, Pani Iwona Stanik – Dyrektor działu usług szkoleniowych i doradczych KSWP i Pan Piotr Binkiewicz – koordynator projektu oraz Pani Joanna Plewa – Dziubek i uczniowie biorący udział w projekcie. Na początku spotkania głos zabrała Dyrektor ZS, która podkreśliła konieczność działań szkoły na rzecz rozwoju umiejętności zawodowych oraz korzyści wynikających z przynależności Polski do UE. W dalszej części za pomocą prezentacji multimedialnej, pokazano między innymi miejsca, gdzie uczniowie odbywali praktyki, a także jak spędzali czas wolny. Na koniec uczniowie wymienili zdobyte umiejętności i opinie na temat uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Uczniowie podkreślali, że wyjazd okazał się dla nich cennym doświadczeniem oraz impulsem do szerszego spojrzenia na swój rozwój zawodowy i osobisty. Poprzez odbytą praktykę zawodową uczniowie podnieśli swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem uczniom cennych certyfikatów przez przedstawicieli KSWP – Panią Iwonę Stanik
i Pana Piotra Binkiewicz. Uczniowie otrzymali
certyfikaty mobilności Europass Mobility oraz certyfikaty ukończenia praktyk zagranicznych. Uczennice klas pionu żywieniowego uświetniły spotkanie portugalskimi mini tartami – pastei de natas, przygotowanymi według tradycyjnej lizbońskiej receptury.