Home » REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna prowadzi edukację dla uczniów klas I – VIII. Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują program nauczania szkoły ogólnodostępnej wzbogacony o zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Gwarantujemy:

 • edukację w mało licznych klasach
 • indywidualizację pracy z każdym dzieckiem
 • poczucie bezpieczeństwa
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • różnorodne formy nauczania
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno –kompensacyjne, rehabilitację ruchową

Na tym etapie edukacyjnym realizowana jest forma kształcenia wspierającego całościowy rozwój dziecka.

20181130_085355 20181107_09083520190305_103054

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia proponuje kierunki o 3-letnim cyklu kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025

 • stolarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z typowym programem nauczania dla szkół branżowych. Gwarantujemy odbywanie zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Zajęcia ogólnokształcące prowadzone są w salach lekcyjnych wyposażonych wg obowiązujących standardów i norm bezpieczeństwa. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom. Potwierdzeniem jakości kształcenia są bardzo dobre wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Najlepsi uczniowie za osiągniecia szkolne mają szansę zdobyć Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

DSCF9571 DSCF9577 IMG_20190227_132049

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 340501365_598919612188304_1679464832314518122_n-1.jpg

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy skierowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spectrum autyzmu oraz sprzężeniami.

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności oraz zaradności życiowej. W ramach przysposobienia do pracy zagadnienia realizowane są w formie bloków tematycznych:

 • blok gospodarstwa domowego
 • blok informatyczno – biurowy
 • blok rękodzieła
 • florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacji terenów zielonych
 • zajęcia ze sztuki, plastyki i muzyki
 • zajęcia na stolarni w pracowni renowacji mebli

received_155636138696212

DSC_0263

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 78866910_1495793193877620_5254401992800862208_n.jpg

Uczniom Szkół Specjalnych zapewniamy:

 • bezpłatny dowóz i odwóz
 • darmowe podręczniki i inne pomoce szkolne
 • pomoc socjalną (dożywianie)
 • dofinansowanie do wycieczek szkolnych
 • bezpłatne wyjazdy na: basen, lodowisko, stadninę koni i inne
 • pomoc i wsparcie dla rodzin
 • kontynuację nauki do 24 roku życia.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 15 maja 2023 r. w sekretariacie placówki.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • świadectwo ostatnio ukończonej klasy
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • fotografia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY: 19 maja 2023 r. godz. 10.00 – 14.00.