Uczniowie na meczu Vive Tauron Kielce

Łukasz Gnat nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole pozyskał bilety oraz był organizatorem wyjazdu na mecz piłki ręcznej drużyn Vive Tauron Kielce z SPR Chrobry Głogów do Kielc. O godz. 18:30 rozpoczął się najbardziej oczekiwany punkt wycieczki – mecz. Gorący doping, wesoła atmosfera, oklaski, podskoki, zabawa – tak w skrócie można opisać to, co działo się na trybunach podczas meczu. Fantastyczna obrona bramkarza gospodarzy i wspaniała dyspozycja kieleckich skrzydłowych zaowocowała wygraną 39:23.
W przerwie meczu odbył się konkurs, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły Kuba i zdobył nagrodę za celne rzuty piłką do bramki otrzymał upominki od drużyny Vive Tauron Kielce.

« 1 z 11 »

WYCIECZKA DO WARSZAWY

6 listopada młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Wielkiej Gali Integracji pod hasłem „20 lat minęło”  w warszawskiej Hali Arena Ursynów.

Dzięki sponsorom uczniowie miło spędzili czas w Centrum Nauki Kopernik oglądając wystawy, pokazy oraz brali udział w różnego rodzaju doświadczeniach i eksperymentach.


 

 

« 1 z 4 »

 

WIELKA GALA INTEGRACJI

Uczniowie naszej szkoły wraz z 2 tysiącami gości z całej Polski mieli okazję świętować obchody 20-lecia Integracji, którą poprowadzili Piotr Pawłowski, dziennikarze Beata Tadla i Maciej Orłoś oraz artystka kabaretowa Katarzyna Pakosińska. Galę  uświetnił Prezydent RP Bronisław Komorowski. Jako pierwsze z gwiazd wystąpiły Monika Kuszyńska i Dorota Osińska. Plejadę gwiazd zamknął występ zespołu Enej porywając do tańca pod sceną naszą młodzież.


« 1 z 7 »

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy


10 uczniów klasy III zasadniczej stolarz otrzymało dokumenty Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające odbytą za granicą 3-tygodniową praktykę zawodową w centrum szkoleniowym Norpro Training Ltd. Dzięki zagranicznym praktykom, młodzież zdobyła większe umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe. Na uroczystym wręczeniu certyfikatów, zorganizowanym przez koordynatora projektu, pana Piotra Binkiewicza, obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego i wiceprezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości pani Beata Napierała.

« 1 z 2 »

logo plymouth
Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzura stwierdzająca, że wyłączna odpowiedzialność publikacji ponosi wydawca oraz, że KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto obchodzone 14 października, które zastąpiło tradycyjny dzień nauczyciela. Nasi uczniowie przygotowali wspaniałą akademię pod okiem: Doroty Herki, Anny Dąbrowy, Krystyny Majewskiej, Izabeli Koniarczyk. Święto to było dniem wyjątkowym zarówno dla uczniów jak i dla wszystkich pracowników szkoły. Jest to okazja,  aby wyrazić wdzięczność za to, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju,  w którym bez przeszkód i represji możemy czerpać wiedzę w nieograniczonych niemal ilościach. Korzystając  z okazji, życzymy Nauczycielom  i Pracownikom obsługowo-administracyjnym niewyczerpalnych pokładów wytrwałości i wyrozumiałości.
Nagrodę starosty otrzymał dyrektor szkoły Sławomir Drabik.
Nagrody dyrektora otrzymali Anna Dąbrowa, Krystyna Majewska, Robert Dziubek, Michał Ludew, Marcin Smolarski, Bolesław Cender.

 

 

« 1 z 3 »

 

UROCZYSTE OTWARCIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest …” słowa Jana Pawła II witały przybywających gości na uroczyste otwarcie Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Szydłowcu .

W odnowionych salach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 2 października 2014r. uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście byli też świadkami ślubowania klas pierwszych. W ceremonii ślubowania uczestniczyli:  Dorota Sokołowska Dyrektor Radomskiej Delegatury Kuratorium,  Włodzimierz Górlicki, Starosta Szydłowiecki wraz z Wicestarostą Romanem Woźniakiem  , Marek Sokołowski Przewodniczący Rady Powiatu,  dziekan ks. kan. Adam Radzimirski  oraz Radni: Barbara Majewska, Krystyna Adamczyk, Jan Gula, Artur Ludew, Cezary Sierawski, Waldemar Sowiński, a także dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy i inspektorzy jednostek powiatowych i gminnych.

Dyrektor Sławomir Drabik wręczył okolicznościowe dyplomy osobom zaangażowanym w projekt utworzenia gimnazjum. Następnie młodzież  przedstawiła program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców klas pierwszych i złożyła uroczystą przysięgę. Uroczystość zwieńczyło przecięcie symbolicznej wstęgi oraz poświęcenie nowych pomieszczeń przez Księdza Dziekana.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jest publiczną placówką oświatową, w skład której wchodzą: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, a od 1 września 2014r. także Publiczne Gimnazjum Specjalne. Obecnie do CKZiU uczęszcza 57 uczniów, w tym 13 do nowopowstałego gimnazjum specjalnego. Dla potrzeb nowej placówki, w tym roku zostały wyremontowane sale dydaktyczne, gabinety specjalistów, gabinety dla uczniów z autyzmem, świetlice, szatnie i pomieszczenia sanitarne.

« 1 z 6 »

Kolejna grupa spawaczy zdobyła uprawnienia w CKZiU

W dniach od 31 lipca 2014 do 5 października odbywało się szkolenie spawaczy ramach projektu „Twoją szansą szkolenia zawodowe” , którego twórcą była Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z siedzibą w Jaśle. Projekt realizowany był w ramach POKL – Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działanie 8.1- „Rozwój pracowników i przedsiębiorst w regionie, 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

W szkoleniu uczestniczyło 15 spawaczy, „Spawanie metodą TIG”- 6 osób i „Spawanie metodą MIG” – 9 osób. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie przez uczestników odpowiednich uprawnień w zakresie wybranych metod spawania.  Wszyscy uczestnicy zdali egzamin w w/w metodach uzyskując kwalifikacje potwierdzone  otrzymaniem certyfikatów i książeczek spawacza wydanyhc przez  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Dyrekcja CKZiU  serdecznie dziękuje twórcom i uczestnikom projektu za udaną owocną współpracę.

 

« 1 z 4 »

Zwiedzanie Szydłowca

17 września br. odbyła się wycieczka klas pierwszych naszych uczniów, której celem było poznanie zabytków Szydłowca oraz integracją młodzieży.

Uczniowie poznali historię Szydłowca, zwiedzili zabytki.

« 1 z 3 »

 

 

Bitwa pod Barakiem

8 września br. młodzież naszej szkoły  wzięła udział w obchodach  BITWY pod BARAKIEM.  Uczniowie złożyli wiązankę przy pomniku „Żołnierzy Września 1939″.  W Baraku już po raz  75 odbyły się dwudniowe uroczystości związane  z upamiętnieniem Bitwy Pod Barakiem. to do dziś jedno  z najważniejszych wydarzeń historycznych Ziemi Szydłowieckiej.

 

« 1 z 2 »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015

 

1 września uroczyście został rozpoczęty nowy Rok Szkolny w CKZiU.  Oprócz szkół ponadgimnazjalnych swoją działalność rozpoczęło Publiczne Gimnazjum Specjalne, w ramach którego powstały dwie klasy pierwsze.

Dyrektor Sławamir Drabik serdecznie przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców, a w szczególności nowych pracowników szkoły oraz przybyłych gości: Starostę Włodzimierza Górlickiego oraz Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Joannę Strzelecką.

Dyrektor, zwracając się do obecnych na sali, w szczególny sposób podziękował Panu Staroście za wysiłki dzięki którym nasi uczniowie będą mogli uczyć się w nowo oddanych salach lekcyjnych.

IMG_0018 IMG_0023 IMG_0022 IMG_0019

Zagraniczne praktyki stolarzy

Od 6 lipca grupa stolarzy- uczniów kształconych w CKZiU, rozpoczęła trzytygodniową praktykę zawodową w Plymouth, w Wielkiej Brytanii.  Są oni uczestnikami projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach europejskiego programu „Leonardo da Vinci”.

DSC07279 DSC07281 DSC07283 DSC07300 DSC07301