LISTA KADYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

 


Lista kandydatów do klas pierwszych szkół specjalnych na dzień 3 lipca2015 r.

REKRUTACJA  TRWA  DO  28 SIERPNIA 2015r.

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1. Masiarz Patrycja
2. Majduch Karol
3. Szyszka Aneta
4. Winiarska Monika

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
1. Dębska Jagoda
2. Kaluga Maciej
3. Bielecki Kacper

Publiczne Gimnazjum Specjalne
1. Ciszek Anna
2. Michalik Sebastian
3. Sadkowski Jakub
4. Śledź Cezary
5. Wrzesień Kacper
6. Słomiński Adrian

Zakończenie Roku Szkolnego 2014-2015


26 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014-2015, szczególnie ważny był ten moment dla uczniów klasy III ZSZ, którzy ukończyli szkołę i wkroczyli w nowy etap swojego życia.

Uroczystość rozpoczęła się po przemówieniu pana dyrektora programem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów klas II i III, następnie pan dyrektor wręczył nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w konkursach.

po oficjalnych uroczystościach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego i otrzymać świadectwa.

tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko a czasem zabawnie, jednak każdy z uczniów wspomina pozytywnie minione miesiące.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi życzą wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w CKZiU życzymy sukcesów w dalszej drodze życia.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Zakończeniem trzyletniego cyklu nauczania w szkole zawodowej jest egzamin z kwalifikacji zawodowych. Nasi uczniowie klasy 3 przystąpili do sesji letniej egzaminów w zawodach kucharz i stolarz.

W dniu 17 czerwca 2015r. kucharze zdawali część praktyczną na pracowni żywienia w ZS im. KOP a w dniach od 19-24 czerwca egzamin zdawali stolarze ze szkół: CKZiU w Szydłowcu; ZS im. KOP w Szydłowcu oraz ZS w Nowym Mieście nad Pilicą.

Egzaminy przebiegały prawidłowo a uczniowie zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi pod nadzorem komisji egzaminacyjnych. Potwierdzeniem ukończenia szkoły będzie nie tylko świadectwo ale przede wszystkim dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Nasze Centrum jest placówką, która daje możliwość zdobycia również innych zawodów. Dzięki temu uczniowie z ZS im. KOP , którzy odbywali zajęcia praktyczne w naszej placówce odbyli również kurs spawacza. Grupa uczniów z 3 klasy stolarskiej przystąpiła do egzaminu w technice spawalniczej MAG i z wynikiem pozytywnym go ukończyła.

Potwierdzeniem będzie uzyskanie książeczki i certyfikatu spawacza wydanych przez Instytut Spawalniczy w Gliwicach jako dodatkowych kwalifikacji. Absolwenci będą mieli dzięki temu większą możliwość zdobycia atrakcyjniejszej pracy nie tylko na rynku krajowym ale także unijnym.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowegi i Ustawicznego w Szydłowcu serdecznie gratuluje wszystkim absolwentom i życzy sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

« 1 z 2 »

EGZAMINY SPAWALNICZE


16 czerwca 2015r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się egzaminy na spawacza  dla grupy uczniów klasy III stolarskiej ZS im. KOP, którzy odbywają zajęcia  praktyczne w naszym  centrum. Egzamin odbył się pod nadzorem egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i zakończył się wynikiem pozytywnym dzięki czemu nasi uczniowie zdobyli dodatkowe  uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG, które będą potwierdzone otrzymaniem certyfikatu i książeczki spawacza na kraje Unii Europejskiej.

Dyrektor i pracownicy CKZiU serdecznie wszystkim gratulują zdobycia nowych kwalifikacji i życzą powodzenia na dalszej drodze edukacyjnej i zawodowej.

 

« 1 z 2 »

 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022


Herbv

Zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące opracowania
Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad przygotowaniem dokumentu dotyczącego Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest opracowanie celów strategicznych dla Powiatu Szydłowieckiego, a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych do 2022 roku.

W związku z powyższym, Powiat Szydłowiecki serdecznie zaprasza przedstawicieli różnych środowisk (jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych itp.) do udziału w pracach warsztatu strategicznego. Celem spotkania będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Powiatu oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2022.

Warsztaty odbędą się dnia 26 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Konsultacje społeczne przeprowadzane są od 12.06.2015 do 29.06.2015. Karty propozycji projektów do pobrania na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl w zakładce Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego, oraz w Wydziale Rozwoju i Promocji Powiatu piętro II, pok. 206 tel. 48 6177080 adres mailowy przetargi@szydlowiecpowiat.pl., a także podczas spotkania 26 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy.  

IGRZYSKA SPORTOWE


28 maja uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami z innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyła w Powiatowych  Igrzyskach  na obiekcie sportowym
ZS im.  Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Młodzież rywalizowała między sobą w 6 konkurencjach sportowych: przeciąganie liną, pchnięcie kulą, piłka nożna, żonglerka piłką, piłka plażowa, rzuty osobiste.

Młodzież  CKZiU rywalizowała w 5 konkurencjach zdobywając zaszczytne miejsce na podium:

I miejsce – pchnięcie kulą Daniel KLUSEK

III miejsce – rzuty osobiste Sebastian Petrykowski

III miejsce drużynowo przeciąganie liną Patryk Czubak, Michał Walkiewicz,
Artur Odzimkowski, Grzegorz Bredłowski, Daniel Klusek

« 1 z 18 »

DZIEŃ OTWARTY DLA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH


8 maja 2015r.  tradycyjnie po raz czwarty  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  odbył się dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i  gimnazjalnych.

Dyrektor szkoły Sławomir Drabik przedstawił kandydatom ofertę kształcenia na rok szkolny 2015/2016. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli  przygotowali spotkanie od obejrzenia prezentacji multimedialnej  przedstawiającej funkcjonowanie szkoły od września 2014r. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie szkoły: sal dydaktycznych, pracowni zajęć praktycznych i gabinetów specjalistycznych. Goście mieli okazję spróbować smakołyków przygotowanych przez naszych uczniów oraz obejrzeć rys historyczny szkoły znajdujący się w   kronice szkolnej. Na zakończenie wszyscy kandydaci otrzymali skromny upominek ufundowany przez starostwo powiatowe w Szydłowcu.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy odwiedzili naszą szkołę i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym 2015/2016.

« 1 z 4 »

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 


8 maja 2015 roku będzie DNIEM OTWARTYM w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. W godzinach od 10.00 do 15.00 wszyscy zainteresowani będą mogli przyjść do nas i bliżej przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje nasza placówka.

Głównym punktem Dnia Otwartego będzie zaprezentowanie oferty kształcenia specjalnego, jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2015/2016.  Jest ona skierowana do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z  orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, znacznym i umiarkowanym oraz ze sprzężeniami. Istotnym elementem Dnia Otwartego będzie możliwość obejrzenia wszystkich pracowni i sal dydaktycznych oraz szansa na rozmowę z naszą wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Postaramy się także umilić Państwu czas spędzony w naszym centrum poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów z klas gastronomicznych oraz drobnymi upominkami.

Jesteśmy pełni nadziei, iż wizyta w naszej szkole ułatwi Państwu decyzję o kolejnym etapie edukacji Waszego dziecka.

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców oraz osoby zainteresowane ofertą naszej placówki.

 

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna oraz uczniowie CKZiU

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI


Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia – to akcja prowadzona corocznie w szkołach i instytucjach całego kraju. Celem obchodów tego dnia jest promowanie na całym świecie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień w środę 22 kwietnia. Uczennica klasy I ponadgimnazjalnej – Katarzyna Głogowska przygotowała informację na temat historii obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, którą zaprezentowała na apelu. Następnie ogłoszono konkurs na plakat z okazji MDZ pod hasłem „Żyjmy zgodnie z naturą”. Uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie wykonać plakat z materiałów ekologicznych. Jury oceniało pracę uczniów i przyznało I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy nagrodzeni dostali dyplomy i drobne upominki. Plakaty zostały wywieszone na szkolnym korytarzu. Nad zorganizowaniem obchodów tego dnia czuwały nauczycielki naszej szkoły: Ewa Kuzimińska, Teresa Mrozowska i Anna Dąbrowa.

« 1 z 3 »

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM


Dnia 21.04.2015 roku w Zespole Szkół im.KOP w Szydłowcu odbyły się zawody powiatowe szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Naszą Szkołę reprezentowali chłopcy w składzie: Daniel Klusek, Sebastian Petrykowski, Dominik Parszewski, Tomasz Głuch pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego pana Łukasza Gnata.

Poziom zawodów był bardzo wysoki czemu towarzyszyła zacięta rywalizacja, uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z uczniami ZS im. KOP i LO Szydłowiec, którzy na co dzień trenują w klubie sportowym STS w Szydłowcu – sami też przyznali, że była to dla nich bardzo dobra lekcja tenisa.

W klasyfikacji końcowej Nasza Szkoła zajęła III miejsce, a najlepszym zawodnikiem został Daniel Klusek.

Uczniom dyplom wręczył powiatowy koordynator sportu pan Andrzej Koniarczyk.

« 1 z 3 »