Home » Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2018/2019

Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2018/2019

Publiczna Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami

Szkoła proponuje kierunki o trzyletnim cyklu kształcenia, kończącym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach:

  •  stolarz,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  •  ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza,

Szkoła zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

Podanie o przyjęcie do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

 

ulotka informacyjna do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2018\2019

prezentacja zawodu KUCHARZ i CUKIERNIK

 

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej. Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), a jego postępy w nauce dokumentowane są w ocenach opisowych. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w formie bloków tematycznych:

  •  blok gospodarstwa domowego,
  •  blok informatyczno-biurowy,
  •  blok rękodzieła ,
  •  florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych,
  • zajęcia ze sztuki, plastyki oraz na stolarni.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru-do-klasy-przysposabiajacej-do-pracy/

Podanie o przyjęcie do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy3

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiąganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej, przygotowanie do pojęcia nauki wybranego zawodu.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru

Podanie o przyjęcie do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu

 

ulotka informacyjna o naborze do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej na rok szkolny 2018\2019

 

Kadra Szkół Specjalnych

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
– oligofrenopedagodzy,
– pedagodzy,
– terapeuci,
– psycholodzy,
– logopedzi,
– reedukatorzy do rewalidacji,
– nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Formy wsparcia dla uczniów szkół specjalnych:
– stypendium Starosty Szydłowieckiego,
– dofinansowanie dożywiania,
– dofinansowanie podręczników,
– bezpłatny dojazd na zajęcia,
– zapewnienie odzieży ochronnej,
– atrakcyjne wycieczki, wyjazdy na basen i lodowisko,
– działania podejmowane przez szkolne koło Caritas,
– zakwaterowanie w internacie.

 


Informacja o naborze:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szydłowcu

ul. Kościuszki 39
tel/fax 48 617 13 11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl
e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Kościuszki 185
tel. 48 617 10 01 oraz 48 617 14 51
www.pppszydlowiec.pl
e-mail: pppsz@wp.pl

 

 

 

 

 

 

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs