Home » Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2021/2022

Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2021/2022

 

 

ZAPRASZAMY  DO  OBEJRZENIA  PREZENTACJI  O  NASZEJ  SZKOLE

 

 

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

Ulotka do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2021/2022

 


dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami

Szkoła proponuje kierunki o trzyletnim cyklu kształcenia, kończącym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach:

 • stolarz,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • fryzjer
 • ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza,

Szkoła zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

 

prezentacja zawodu KUCHARZ i CUKIERNIK

 

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ulotka do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2021/2022

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej. Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), a jego postępy w nauce dokumentowane są w ocenach opisowych. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w formie bloków tematycznych:

 •  blok gospodarstwa domowego,
 •  blok informatyczno-biurowy,
 •  blok rękodzieła ,
 •  florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych,
 •  zajęcia ze sztuki, plastyki oraz na stolarni.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru-do-klasy-przysposabiajacej-do-pracy/

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Ulotka Publiczna Szkola Podstawowa Specjalna na rok szkolny 2021/2022

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiąganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej, przygotowanie do pojęcia nauki wybranego zawodu.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru

 

 

 

Kadra Szkół Specjalnych

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
– oligofrenopedagodzy,
– pedagodzy,
– terapeuci,
– psycholodzy,
– logopedzi,
– reedukatorzy do rewalidacji,
– nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Formy wsparcia dla uczniów szkół specjalnych:
– stypendium Starosty Szydłowieckiego,
– dofinansowanie dożywiania,
– dofinansowanie podręczników,
– bezpłatny dojazd na zajęcia,
– zapewnienie odzieży ochronnej,
– atrakcyjne wycieczki, wyjazdy na basen i lodowisko,
– działania podejmowane przez szkolne koło Caritas,
– zakwaterowanie w internacie.

 


Informacja o naborze:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szydłowcu

ul. Kościuszki 39
tel/fax 48 617 13 11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl
e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Kościuszki 185
tel. 48 617 10 01 oraz 48 617 14 51
www.pppszydlowiec.pl
e-mail: pppsz@wp.pl

 

 

 

 

 

 


Jeden komentarz

 1. […] Download Image Source : ckziu-szydlowiec.edu.pl […]

Comments are closed.

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs