Home » Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Oferta kształcenia specjalnego na rok szkolny 2022/2023

ZAPRASZAMY  DO  OBEJRZENIA  PREZENTACJI  O  NASZEJ  SZKOLE

 

 

Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

Ulotka do Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia na rok szkolny 2022/2023

 


dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami

Szkoła proponuje kierunki o trzyletnim cyklu kształcenia, kończącym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach:

 • stolarz,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • fryzjer
 • ślusarz z możliwością zdobycia uprawnień spawacza,

Szkoła zapewnia możliwość odbywania zajęć praktycznych we wszystkich wymienionych zawodach. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych, w których uczniowie mogą zdobywać umiejętności odpowiadające współczesnym technologiom.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

 

prezentacja zawodu KUCHARZ i CUKIERNIK

 

Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ulotka do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2022/2023

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej. Dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), a jego postępy w nauce dokumentowane są w ocenach opisowych. W ramach przysposobienia do pracy będą realizowane zagadnienia w formie bloków tematycznych:

 •  blok gospodarstwa domowego,
 •  blok informatyczno-biurowy,
 •  blok rękodzieła ,
 •  florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych,
 •  zajęcia ze sztuki, plastyki oraz na stolarni.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru-do-klasy-przysposabiajacej-do-pracy/

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Ulotka Publiczna Szkola Podstawowa Specjalna na rok szkolny 2022/2023

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiąganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększanie samodzielności i zaradności życiowej, przygotowanie do pojęcia nauki wybranego zawodu.

Regulamin rekrutacji: http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/regulamin-naboru

 

 

 

Kadra Szkół Specjalnych

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
– oligofrenopedagodzy,
– pedagodzy,
– terapeuci,
– psycholodzy,
– logopedzi,
– reedukatorzy do rewalidacji,
– nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

Formy wsparcia dla uczniów szkół specjalnych:
– stypendium Starosty Szydłowieckiego,
– dofinansowanie dożywiania,
– dofinansowanie podręczników,
– bezpłatny dojazd na zajęcia,
– zapewnienie odzieży ochronnej,
– atrakcyjne wycieczki, wyjazdy na basen i lodowisko,
– działania podejmowane przez szkolne koło Caritas,
– zakwaterowanie w internacie.

 


Informacja o naborze:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szydłowcu

ul. Kościuszki 39
tel/fax 48 617 13 11
www.ckziu-szydlowiec.edu.pl
e-mail: biuro@ckziu-szydlowiec.edu.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Kościuszki 185
tel. 48 617 10 01 oraz 48 617 14 51
www.pppszydlowiec.pl
e-mail: pppsz@wp.pl

 

 

 

 

 

 


Jeden komentarz

 1. […] Download Image Source : ckziu-szydlowiec.edu.pl […]

Comments are closed.