Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  Zespołem Szkół im. KOP z Szydłowca oraz DNA EUROPE z Lizbony w Portugalii. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus +) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Budżet projektu wynosił 643 914,95 zł i był całkowicie finansowany z funduszy unijnych. Pokrywał on m.in. koszty podróży uczestników do Portugalii wraz z transportem lokalnym, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe dla uczniów. Ponadto zanim młodzież wyjechała na praktyki, to uczestniczyła w szkole w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym.
Realizacja projektu umożliwiła 50 uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych odbycie 4- tygodniowych, a w przypadku 8 stolarzy 2-tygodniowych praktyk zawodowych. Technicy Żywienia odbyli praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach w Lizbonie, stolarze w profesjonalnych zakładach stolarskich. Informatycy odbyli swoje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Elektronice, Energetyce, Telekomunikacji i Technologiach Informacyjnych (CINEL), z siedzibą w Lizbonie. Uczniowie wyjechali na praktyki w 2 turach. Pierwsza grupa 34 techników żywienia, informatyków i stolarzy wyjechała w lipcu 2019 r. Druga grupa 24 techników żywienia i informatyków wyjechała w marcu 2020 r. Niestety pobyt musiał zostać skrócony ze względu na rozwijającą się na świecie pandemię „koronawirusa”.
W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po mieście Lizbona i okolicy np. do Bellem i Sintry oraz do innych ciekawych miejsc jak sanktuarium w Fatimie. Brali też udział w lokalnych imprezach integracyjnych zorganizowanych przez partnera, co pozwoliło poznać kulturę i obyczaje panujące w goszczących ich krajach.
Podsumowując dzięki odbytej praktyce zawodowej uczniowie podnieśli swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe, co na pewno zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Uczniowie otrzymali także przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbytą praktykę

KONKURS MEDIAMARKT i ZENEK DZIECIOM

Dziś otrzymaliśmy pięć laptopów, które wygraliśmy w konkursie MediaMarkt i Zenek Dzieciom. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Otrzymany sprzęt z pewnością zostanie dobrze wykorzystany przez naszych uczniów ze szkoły podstawowej. Uczniowie serdecznie dziękują Panu Zenkowi za promowanie akcji. Serdecznie zapraszamy Pana Zenona Martyniuka do naszej szkoły.

 

Narodowe Święto Niepodległości

Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli (1795-1918). Dzień 11 listopada został wprowadzony do oficjalnego kalendarza świąt państwowych stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. Ustawa Sejmu RP z 23 kwietnia 1937 r. głosiła, że dzień ów, „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

Data 11 listopada 1918 r. upamiętniała moment przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy we francuskim Compiègne, który de facto kończył I wojnę światową. Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce co prawda już od 1919 r., niemniej jednak miały one charakter czysto wojskowy. Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r. Piłsudski – piastujący wówczas urząd premiera RP – ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy w administracji rządowej; kilka lat później stał się także dniem wolnym w nauce. Odtąd w całym kraju odprawiano nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowano akademie i wieczornice oraz uroczyste parady wojskowe.

 

Obraz może zawierać: tekst „謝 快 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dnia 9 listopada 2020r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół i placówek, w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.
Uczniowie naszych najmłodszych klas 1-3 Szkoły Podstawowej Specjalnej ,którzy do chwili obecnej uczyli się stacjonarnie , również przechodzą w tryb nauki zdalnej. Niemniej jednak wychodząc na przeciw potrzebom naszych dzieci, uczniów i za zgoda ich rodziców, jest możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( jak rehabilitacja, logopedia). Zajęcia będą się odbywać wg harmonogramu , z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W szkole będzie również funkcjonowała świetlica szkolna przeznaczona dla naszych uczniów , których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Jest to bardzo trudny czas dla Nas wszystkich a w szczególności dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych , dlatego też będzie również możliwość konsultacji z psychologiem szkolnym.
Nauczanie zdalne na platformie edukacyjnej Centrum , będzie obowiązywało również uczniów klas 4-8 , klas ponadpodstawowych- branżowych 1 stopnia, przysposabiających do pracy ,turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych ( KKZ) oraz zajęć praktycznych dla uczniów klas stolarskich z Zespołu Szkół in KOP w Szydłowcu.
Będzie również możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII , którzy przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli , pracowników administracji i obsługi w placówce są zapewnione warunki do przestrzegania reżimu sanitarnego . Mam nadzieję że wkrótce wrócimy Wszyscy do rzeczywistości a obecnie zwracam się z prośbą o stosowanie wszystkich wytycznych odnośnie przestrzegania zasad walki z tak ciężkim wirusem .
Życzę wszystkim zdrowia , wytrwałości i do zobaczenia wkrótce,
pozdrawiam dyrektor Sławomir Drabik
.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Grafika z napisem od poniedziałku, 9 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

OGŁOSZENIE

Szanowni Nauczyciele , Rodzice i Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu informuje, że na postawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 26 października Centrum przechodzi na nauczanie zdalne. W tym systemie będą pracować uczniowie klas 5 -8 szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkół branżowych. Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych 1 stopnia (w tym uczniów ZS im.KOP) , również będą odbywały się w formie zdalnej, przy użyciu platformy internetowej Moodle. Także taka forma kształcenia dotyczy w dalszym ciągu turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zgodnie z wytycznymi MEN pozostaje kształcenie stacjonarne dla uczniów klas 1-3 L i 1-4U. Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) będą możliwe do realizacji po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącymi nauczycielami , z zachowaniem reżimu sanitarnego. Powyższe wytyczne obowiązują do dnia 8 listopada 2020.

Jednocześnie proszę o zachowanie i przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa życząc zdrowia i szybkiego powrotu do rzeczywistości .

Z wyrazami szacunku – dyrektor CKZi U w Szydłowcu -SŁAWOMIR DRABIK.

 

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporządzenia_z_art_30b_(COVID-19)_(22102020)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że zgodnie z najnowszym komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 października szkoły specjalne i przysposabiające do pracy pracują w systemie stacjonarnym.

https://www.gov.pl/…/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w…

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego informuje, że od dnia 19.10.2020r. kształcenie teoretyczne w szkołach ponadpodstawowych i na turnusach odbywać się będzie w sposób zdalny. Szkoła podstawowa pracuje normalnie. Zajęcia praktyczne w szkołach branżowych i na KKZ pozostają w formie stacjonarnej.

Strefa czerwona:

  • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
  • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
  • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
  • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
  • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

  • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
  • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
  • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
  • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
  • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs