Home » Aktualności » Pomoc dydaktyczna

Pomoc dydaktyczna

Kolejna multimedialna pomoc w Naszej Szkole
Tym razem coś dla uczniów m.in. z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Wykorzystanie znajdzie na zajęciach logopedyczych, mających na celu kształtowanie umiejętności językowych (m.in. zdolności komunikacyjnych) i niwelowanie trudności z tym związanych