Home » Aktualności » Informacja dla nauczycieli CKZiU

Informacja dla nauczycieli CKZiU

Dyrektor CKZiU informuje nauczycieli o konieczności zapoznania się z wytycznymi MEN w sprawie nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć w szkołach