Home » Aktualności » ZAJĘCIA NA BASENIE

ZAJĘCIA NA BASENIE

Uczniowie CKZiU w roku szkolnym 2021/22  biorą udział w projekcie ” Powszechna nauka pływania w powiecie szydłowieckim” wyjazdy na basen do Skarzyska-Kam odbywają się raz w tygodniu, w każdy czwartek, są to zajęcia bezpłatne, których celem jest rozwijanie umiejętności pływackich, oraz profilaktyka prozdrowotna. Podstawowym celem wyjazdów na basen jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości. Rolę opiekunów pełnią nauczyciele, dzięki temu dzieci mają zapewniona stałą opiekę od momentu wejścia do autobusu aż do powrotu do szkoły.