Home » Uncategorized » Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Jeśli chcesz zdobyć nowy zawód zapraszamy do składania dokumentów.

Osoby pełnoletnie zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji w zawodzie zarówno bezrobotne, jak i aktywne zawodowo mogą wziąć udział w kursie.