Home » Aktualności » Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  Zespołem Szkół im. KOP z Szydłowca oraz DNA EUROPE z Lizbony w Portugalii. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus +) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Budżet projektu wynosił 643 914,95 zł i był całkowicie finansowany z funduszy unijnych. Pokrywał on m.in. koszty podróży uczestników do Portugalii wraz z transportem lokalnym, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe dla uczniów. Ponadto zanim młodzież wyjechała na praktyki, to uczestniczyła w szkole w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym.
Realizacja projektu umożliwiła 50 uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych odbycie 4- tygodniowych, a w przypadku 8 stolarzy 2-tygodniowych praktyk zawodowych. Technicy Żywienia odbyli praktyki w renomowanych hotelach i restauracjach w Lizbonie, stolarze w profesjonalnych zakładach stolarskich. Informatycy odbyli swoje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Elektronice, Energetyce, Telekomunikacji i Technologiach Informacyjnych (CINEL), z siedzibą w Lizbonie. Uczniowie wyjechali na praktyki w 2 turach. Pierwsza grupa 34 techników żywienia, informatyków i stolarzy wyjechała w lipcu 2019 r. Druga grupa 24 techników żywienia i informatyków wyjechała w marcu 2020 r. Niestety pobyt musiał zostać skrócony ze względu na rozwijającą się na świecie pandemię „koronawirusa”.
W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po mieście Lizbona i okolicy np. do Bellem i Sintry oraz do innych ciekawych miejsc jak sanktuarium w Fatimie. Brali też udział w lokalnych imprezach integracyjnych zorganizowanych przez partnera, co pozwoliło poznać kulturę i obyczaje panujące w goszczących ich krajach.
Podsumowując dzięki odbytej praktyce zawodowej uczniowie podnieśli swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe, co na pewno zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Uczniowie otrzymali także przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbytą praktykę

« z 2 »