Home » Aktualności » Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020r.:

https://www.gov.pl/attachment/c45a60b6-d332-474e-8d10-dc144617b3b4

Informuje, iż 0d 30 listopada 2020r  do 3 stycznia 2021r.

Zostało przedłużone zdalne nauczanie w  szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Szczegółowe plany zajęć są obecnie są przygotowywane i zostaną przekazane poszczególnym klasom przez  wychowawców klas.

Dyrektor CKZiU Sławomir Drabik