Home » Aktualności » CKZiU

CKZiU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 wrzesnia 2012r.od dnia 01 listopada 2012r. powstał zespól szkół i placówek pod nazwą ” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu”

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Kościuszki 39

W sład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne i placówka oświatowa:

1) Publiczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu,

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu,

3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Do zadań Centrum należęć będzie w szczególności:

– prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych

– prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

– prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

– współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

– prowadzenie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli

– prowadzenie kursów zawodowych

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs