Home » Aktualności » CKZiU

CKZiU

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 wrzesnia 2012r.od dnia 01 listopada 2012r. powstał zespól szkół i placówek pod nazwą ” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu”

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Kościuszki 39

W sład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne i placówka oświatowa:

1) Publiczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu,

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu,

3) Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

Do zadań Centrum należęć będzie w szczególności:

– prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych

– prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

– prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

– prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

– współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców

– prowadzenie doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli

– prowadzenie kursów zawodowych